Blog
Mødereferater

Mødereferat 23. februar 2015

Referat fra Ældrerådsmødet Den 23. februar 2015 Sted: Mødelokale M2, Wiedergården kl. 13.30 Deltagere: Sten Brincker, Paul Erik Gjerka, Vagn Ekstrøm Larsen, Richard Barth Afbud: Bent Larsen Gæst: AD Media v/direktør Michael Svanholm (13.30 – 14.15) Indhold 1. Velkommen til AD Media Michael Svanholm vil orientere om muligheden for udarbejdelse …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 22. januar 2015

Referat fra Ældrerådet Den 22. januar 2015 Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.00 – 18.00 Indhold Orientering fra formanden Aflysning af værtsskab for Ældrerådets Vestegnstræf Vestegnstræf i Albertslund 9. jan. 2015 Temadag i marts Valg af medlemmer til Danske Ældreråds bestyrelse Orientering fra forvaltningen Dato for næste Social- og …

Read More
Høringssvar

Høringssvar kvalitetsstandarder

Ældrerådet har modtaget Dragør Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende Sundhed og Omsorgs området til udtalelse. Konklusion. 1. Når en person visiteres til praktisk hjælp, kan dette også betyde, at den pågældende person ikke er i stand til at udføre arbejdet selv (kortvarigt eller langvarigt). Derfor anbefaler Ældrerådet at formuleringen i kvalitetsstandarden ændres …

Read More
Høringssvar

Høringssvar budgetforlig 2015-18

Ældrerådets høringssvar til budgetforliget mellem V-A-C og O vedrørende budget 2015-18 Ældrerådet har tidligere fremsendt et høringssvar til budgetoplægget for 2015/18. Efterfølgende har Ældrerådet deltaget i et dialogmøde med Social og Sundheds Udvalget og på dette møde uddybet vore synspunkter i vort høringssvaret. Ældrerådet vil gerne udtrykke en tak til …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 20. november 2014

Referat fra Ældrerådet Den 20. november 2014 Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.00 – 18.00 Indhold Hvad er der sket siden sidste møde 22. september 2014 Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder, Sundhed og Omsorg 2014 Status på økonomi til Ældrerådet Diæter Ældrerådets 1. arbejdsår 2014 Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende ”Ældrerådsbrochure 2015” …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 22. september 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 22. september 2014 kl.10.00 – 12.00 Sted: Mødelokalet på Wiedergården M 3 i fløjbygningen’s st. Referat. 1: Tilstede var: Sten Brincker (SB), Paul Erik Gjerka (PEG), Richard Barth(RB), Vagn E.Larsen (VL) og Bent Larsen(BL) . 2: Hvad skete der med ”Ældremilliarden” her i Dragør. Vi havde ikke …

Read More
Høringssvar

Høringssvar om uanmeldt tilsyn på Omsorgscenter Enggården

Ældrerådets høringssvar om uanmeldt til på Omsorgscenter Enggården 2014 Lovgrundlag. Ældrerådet har modtaget Tilsynsrapporten fra Dragør Kommunes uanmeldte tilsyn på Omsorgscentret. Heriblandt også to akutte aftentilsyn. Ældrerådet har tidligere modtaget Sundhedsstyrelsen tilsynsrapport fra tilsyn i 2013. Dragør Kommunes tilsyn er reguleret af Lov om social service (Serviceloven) og Sundhedsstyrelsens tilsyn …

Read More
Høringssvar

Høringssvar puljen til løft af ældreområdet 2015

Høringssvar puljen til løft af ældreområdet 2015 Dragør Ældreråds høringssvar om Dragørs Kommunes andel af ”Ældremilliarden” 2015 og 2014. På møde d.d. er ovennævnte drøftet og vi foreslår at en del af beløbet 2015 anvendes således: A. Øget tilskud til motion og træning i aktivitetshuset i form af indkøb af …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 21. august 2014

Referat fra Ældrerådet Den 21. august 2014 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.30 – 18.00 Indhold Beslutning om ny konstituering i Ældrerådet – Sten Brincker bliver formand og Paul Erik Gjerka bliver næstformand Orientering om Dragør Kommunes ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015 Drøftelse af henvendelse fra AD-Media …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 17. juni 2014

Referat af Ældrerådsmøde 17. juni 2014 kl.10.30 Sted: Mødelokale på Wiedergården, VIP rummet Dagsorden Hvad er sket siden vi sidst mødtes 10. april Vore høringssvar (2 ialt) og fremtidige høringssvar Vestegnstræf i Dragør til efteråret Økonomi for Ældrerådet i 2014 og 2015 Diæter i forbindelse med møder ? Får vi …

Read More