Blog
Mødereferater

Mødereferat 8. oktober 2015

Referat fra Ældrerådets møde den 8. oktober 2015 i St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 10.00 – 13.15 Tilstede: Sten Brincker(SB), Bent Larsen(BL), Paul Erik Gjerka(PG) Richard Barth(RB), Vagn E Larsen(VL) Desuden deltog direktør Mette Jeppesen(MJ) og sundheds- og omsorgschef Thyra Pallesen(TP) Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 7.september 2015 …

Read More
Information

Influenza Vaccination i Dragør

Igen i år er der gratis influenza vaccination i Dragør for alle over 65 år, førtidspensionister og personer med visse kroniske sygdomme. Er du immobil, kan du blive vaccineret i eget hjem. Se mere på: www.stopinfluenza.dk eller ring på tlf.: 77997788 Der er ingen ændringer i vaccinationsordningen, så hvis vaccinationen …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 7. september 2015

Referat af Ældrerådets møde den 7. september 2015 Sted: Wiedergården, lokale M2 kl. 10.00 Deltagere: Sten Brincker, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Vagn E. Larsen Afbud fra: Bent Larsen Indhold: Godkendelse af referatet fra mødet den 11.06.2015. Referatet blev godkendt. Drøftelse omkring Paul Erik Gjerkas fratræden som næstformand. Valg af …

Read More
Høringssvar
1

Høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016

Ældrerådet i Dragør høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016 Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2016 på baggrund af den på Kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, udarbejdet af administrationen, og hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller oplyst om igangværende politiske drøftelser. Ældrerådet har noteret …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 13. august 2015

Referat fra Dialogmøde med Ældrerådet Den 13. august 2015 Havnestuen, Rådhuset kl. 17.00 – 17.30 Indhold Ældrerådets høringsret i henhold til stk. 2 og stk. 3 i de af Kommunalbestyrelsen i 2014 vedtagne vedtægter for Ældrerådet i Dragør. Hvordan definerer Ældrerådet det optimale samarbejde mellem kommune og Ældreråd. Eventuelt Deltagere …

Read More
Høringssvar

Høringssvar Kvalitetsstandarder 2015 §86

Kvalitetsstandarder – og Sundhed og Omsorg Dragør Kommune Ældrerådet har modtaget Dragør Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende Sundhed og Omsorgs området til udtalelse. Konklusion. I kvalitets standarden er intet nævnt om klippekort ordningen, som er indført ved lov for 2015 m.fl. med tilskud fra staten til gennemførelse heraf i 2015 ca. kr. …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 11. juni 2015

Referat af Ældrerådets møde den 11. juni 2015 Sted: Wiedergården, VIP værelset kl. 10.30   Indhold Sidste referat Brochure om Ældrearbejdet i Dragør Kommende fællesmøde på Wiedergården Høringssvar uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Orientering fra formanden. Næste møde Eventuel   Ad 1: Der var ingen kommentarer til det sidste referat.   …

Read More
Høringssvar

Nyt høringssvar kvalitetsstandard § 86

Tillæg til Ældrerådets høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Træning) Med henvisning til Forvaltningen anmodning af 17. april 2015 fremsender vi hermed vort høringssvar på Dragør Kommunes kvalitetsstandarder på området (de eksisterede altså alligevel), og ikke som tidligere anmodet, Tårnby Kommunes standarder. Ældrerådet anmoder derfor om, at der ses bort …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 18. maj 2015

Referat fra Ældrerådet Den 18. maj 2015 Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 13.00 – 15.00 Indhold Hvad er der sket siden sidste møde (23.02.2015) Dialog mellem SB og formanden for SSU omkring Drøftelse omkring Ældrerådet afgivelse af høringssvar på Nyt fra Administrationen. Næste planlagte møder Eventuelt Deltagere: Vagn Ekstrøm …

Read More
Høringssvar

Høringssvar budget 2015

Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2015 på baggrund af den på kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller indgået noget forlig. Dette er et yderst utilfredsstillende grundlag at udarbejde et høringssvar på. På denne baggrund kan Ældrerådet konstatere, at …

Read More