Blog
Høringssvar

Ældrerådets høringssvar på Værdighedspolitik og udmøntningsplan

Ældrerådets høringssvar på Værdighedspolitik og udmøntningsplan J.nr. 29.00.00.P22 (sag nr. 15/2699) Ældrerådet er ved e-mail fra Social og Sundheds afdelingen med link til SSU udvalgets møde den 9.juni 2016 blevet anmodet om at fremsende høringssvar til ovennævnte sager. Ældrerådet vil gerne i den forbindelse henvise til loven om fastlæggelse af …

Read More
Høringssvar

Høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Genoptræning)

Tillæg til Ældrerådets høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Genoptræning) Med henvisning til Forvaltningens anmodning af 11.05.2016 fremsender vi hermed vort høringssvar på Dragør Kommunes kvalitetsstandarder. Det er Ældrerådets opfattelse, at målsætningen med visitation tiden (2uger) og opstart tidspunktet efter visitationen og endelig godkendelse af genoptræningen (2uger) burde forkortes. Det …

Read More
Information

Høringsforslag Trafiksikker i Dragør

Trafiksikker i Dragør (svarfrist den 14.6.2016) Dragør Kommune FORSLAG I HØRING – Læs forslaget her: Trafiksikkerhedsplan 2016

Read More
Mødereferater

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016 kl. 12.30 – 14.00 på Dragør Rådhus Til stede: Bent Larsen, Paull Erik Gjerka, Richard Barth, Vagn E Larsen, Sten Brincker, Thyra Pallesen og vedr. høring af trafiksikkerhedsplan Henrik Aagaard deltog begge fra forvaltningen Godkendelse af dagsordenen. Referat: Godkendt Godkendelse af …

Read More
Høringssvar

Høringssvar: Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.

Dragør Ældreråds høringsvar til Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, Personlig pleje og madservice J.nr. 27.36.00.P23 Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.: Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til …

Read More
Høringssvar

Høringssvar: Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje

Dragør Ældreråds høringsvar til Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg J.nr. 27.36.00.K09 Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje: Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til høring, …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 22. februar 2016

Referat fra Ældrerådets møde den 22. februar 2016 i St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 10.00 – 12.00 Afbud: Vagn Larsen. Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 30.11.2015 Referat: Godkendt Referat fra Regionsældreråd Hovedstadens årsmøde. Referat: Mødet blev afholdt den 9. februar 2016, hvor Sten og Richard fra Ældrerådet deltog. …

Read More
Mødereferater

Mødereferat 30. november 2015

Referat fra Ældrerådets møde den 30. november 2015 i St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 10.00 – 12.00 Deltagere: Sten Brincker, Bent Larsen, Paul Erik Gjerka, Richard Barth, Vagn E Larsen Fra administrationen deltog Thyra Pallesen 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 8. oktober 2015 Referat Godkendt 2: Referat …

Read More
Information

Ny Ældreguide

Ældrerådet i Dragør har udarbejdet en brochure – ældreguide – for at skabe et overblik over alle tilbud til ældre i Dragør kommune. Guiden bliver omdelt i postdistrikt 2791 men kan også ses her på ældrerådets hjemmeside

Read More