Blog
Information

Invitation til høring om Dragør kommunes budget for 2018-2021

Til høringsparter og interesserede i Dragør Kommune Invitation til høring om Dragør kommunes budget for 2018-2021 Dragør Kommunes budget for 2018 bliver endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2017.

Read More
Høringssvar

Høringssvar: Ældrerådsvalg, afviklingsforslag

J.nr. 84.12.00.A00 Sag.nr. 16/3522 Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til afvikling af et fremmødevalg (direkte valg) til Ældrerådet i november 2017. Ældrerådet har udelukkende overfor formanden for SSU givet udtryk for, at Ældrerådet finder et fremmmødevalg det mest optimale. I den anledning vil Ældrerådet gerne henvise til Ministerialtidende nr. …

Read More
Mødereferater
Høringssvar

Ældrerådets høringssvar vedr Omsorgstandpleje

Ældrerådets høringssvar J.nr. 29.15.12.P27 Sagsnummer 16/3203 Omsorgstandpleje Ældrerådet har modtaget ovennævnte sag til høring og skal afgive høringssvar senest den 21.12.2016. Vi har i den anledning følgende kommentarer: Sagsbehandlingsoversigt: Sagen behandles i SSU den 1. december 2016 , godkendes og videresendes til ØKU Sagen behandles i ØKU den 8. december …

Read More
Mødereferater
Høringssvar

Høringssvar Trafikplan 2016 – 2019

Trafikplan 2016 – 2019, Ældrerådets høringssvar. Dragør d. 21/10-2016 Indledende bemærkninger. Ældrerådet i Dragør har taget udgangspunkt i det materiale med tilhørende bilag, der er udfærdiget af Movia. Det handler om forholdene på kort sigt, men især de ændringer, der skal ske i 2019, når Metro-Cityringen åbner. Dragør er og …

Read More
Information

Opfordring til kommentering af Movias Trafikplan 2016

Herunder finder du tre dokumenter vedr Movias Trafikplan 2016. Hvis du har nogen kommentarer, som Ældrerådet skal medtage i vores høringssvar, så send dem til os senest den 20. oktober 2016. forslag-til-trafikplan-2016-kort-fortalt hoeringsbrev-trafikplan-2016 forslag-til-trafikplan-2016

Read More