Nyttige links

Både Ældre Sagen og Røde Kors tilbyder vågetjeneste 

 

Ældre Sagen … se HER
Røde Kors … se HER

 

Er du pårørende til en døende, kan vågetjenestens vågere hjælpe dig. De sørger for, at din nærtstående ikke ligger alene og giver nærhed, ro og tryghed, mens du får et hvil.

 


 

Beskyt dig mod falske telefonopkald, falske mails og sms’er!

Lær hvordan du og dine nærmeste bliver mere digitalt sikre!

 

GODE RÅD til forebyggelse og håndtering af digital svindel … se HER

 


 

Nyt strategisk partnerskab mellem Dragør Kommune og landsforeningen Ældre Sagen er aftalt – Ældrerådet indgår i Styregruppen … se HER

 


 

Vores ny Ældreguide er gået i trykken … se HER

NU fås den ny Ældreguide også som lydavis … se HER

 


 

Kontakt din Borgerrådgiver … se HER

Det er ofte rigtigt svært at finde rundt i de muligheder der er for at få hjælp i en svær situation. Her kan Borgerrådgiveren måske være til hjælp. Ligeledes hvis en situation er gået i hårdknude kan Borgerrådgiveren hjælpe til med at guide rundt i det offentlige system.

Kontakt Borgerrådgiveren direkte på telefon 32 89 01 00:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10 til 14
Torsdag kl. 10-16.30
Fredag kl. 10-13

Du kan også sende Digital Post til Borgerrådgiveren (MitID)

 


 

Københavns Politi har sendt en advarsel til vores ældre:

VÆR SKEPTISK hvis nogen ringer angående dine pengesager – der er svindlere på spil!
Pas på dine hævekort og koder og udlever dem aldrig til andre!

Læs politiets brochure se HER

 


 

Vi passer fortsat på vores ældre borgere – ny vejledning for 2023!

Testopfordringer i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker … se HER

 


 

Hjælp i hjemmet

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp.
Du skal kontakte Visitationen på telefon 32 89 02 09.  Visitationen har telefontid hverdage 8.15-10.00
Du kan læse mere om Visitationen se HER

Hjemmeplejese HER
Hjemmesygeplejese HER
Madservice … se HER

 


 

Hjælp ved sygdom se HER

Både patienter og pårørende skal kunne leve et liv med høj livskvalitet på trods af sygdom.
Her er nogle gode råd, der kan gøre det nemmere at være patient og pårørende.
Se hjemmesiden danskepatienter.dk … se HER

Lungeforeningen se HER
Hjerneskadeforeningense HER
Alzheimerforeningense HER
Parkinsonforeningen – for dig der er pårørende se HER

 


 

Forskellige fuldmagter se HER

Hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig i kontakten med det offentlige, kan du give en fuldmagt. Når du afgiver en fuldmagt, giver du personen lov til at varetage dine interesser og handle på vegne af dig. Det kan fx være et familiemedlem, en ven eller plejepersonale. Det vigtigste er, at du har tillid til personen.

Almindelig fuldmagt se HER
Digital fuldmagt se HER
Fremtidsfuldmagt se HER

 


 

Pas, kørekort og ID

Her finder du information om hvordan du bestiller bl.a. pas, legitimation og ID-kort samt hvordan du fornyer dit kørekort og hvilke regler der gælder.

Pas se HER
Kørekort se HER
Legitimationskort se HER

 


 

Arv og testamente se HER

Fakta om arv og testamente – her kan du blive klogere på arveloven og arvereglerne.
Få viden om blandt andet arveklasser, tvangsarv, uskiftet bo, boafgift, særeje m.m.

 


 

Vores lydaviser

Oplæsning af udvalgte artikler fra Dragør Nyt se HER
Oplæsning af udvalgte artikler fra Væverense HER