Møder og referater

Møder og referater

Ældrerådet holder møde en gang om måneden – dog holder vi sommerpause i juli måned.

Formanden indkalder til møderne og skriver referaterne, som udsendes dels til Ældrerådets medlemmer, dels til Dragør Kommune.

Ældrerådet skal høres i forbindelse med kommunens planlægning af alle områder, der vedrører ældre.

Ved møderne gennemgår vi bl.a. sager der er til høring, rådets egne sager og nyt fra Danske Ældreråd.

Vi refererer også fra vores regelmæssige møder “Træf dit Ældreråd”,
hvor vi er på plads på Wiedergården og Enggården, og taler med alle ældre, der har noget på hjertet.