Høringssvar

Ældrerådets opgaver er blandt meget andet at afgive høringssvar i de politiske sager der berører ældre i Dragør Kommune.

De fleste ældreråd bruger mange ressourcer på at arbejde med høringssvar.
Når rådet modtager en sag i høring, vurderer rådet sagens konsekvenser, set med ældre borgeres øjne,
og udarbejder et høringssvar til politikerne.

Her finder du alle høringssvar som Ældrerådet har afgivet.

Ved hvert høringssvar er der en rubrik, der beskriver hvad høringssvaret omfatter.
Klik på linket for at læse hele høringssvaret.

 

 

Høringssvar 2023

16/5 – Handleplan for sektor 7, sundheds- og ældreområdet … se HER

9/5 – Etablering af §17, stk. 4-udvalg på ældreområdet … se HER

9/5 – Pejlemærker for Det Gode Liv på Enggården … se HER

9/5 – Tilsyn med Dragør Kommunale Hjemmepleje … se HER

9/5 – Opfølgning på medlemsforslag om straksudlevering af hjælpemidler … se HER

9/5 – Sundhedsaftale 2024 – 2027 … se HER

9/5 – Status på projekt om rehabiliteringsforløb … se HER

11/4 – Tilsyn med Enggården, MTO (midlertidige pladser) … se HER

11/4 – Tilsyn med Enggården … se HER

11/4 – Belægning af sygeplejeklinik … se HER

11/4 – Etablering af §17, stk. 4 udvalg på ældreområdet … se HER

7/2 – Strategisk samarbejde med ældre sagen. høringssvar nr. 2 … se HER

10/1 – Merudgift til kollektiv trafik og flexture i 2023 … se HER

10/1 – Permanent samarbejde med Tårnby kommune på kræftområdet … se HER

10/1 –  Strategisk samarbejde med ældre sagen –  høringssvar nr. 1 … se HER

10/1 – Projekt om rehabiliteringsforløb for nye borgere … se HER

 

 

Høringssvar 2022

29/11 – Orientering: program for rehabilitering … se HER

7/8 – Det gode liv på Enggården … se HER

7/8 – Handleplan for Enggården … se HER

7/8 – Handleplan for sektor 7 … se HER

7/8 – Sundhedsdag … se HER

7/8 – Tilsyn med Dragør Pleje og Omsorg … se HER

9/5 – Kommentar vedr. Rengøringsfrekvens i Hjemmeplejen … se HER

8/5 – Tilsyn med Enggården … se HER

8/5 – Handleplan for sektor 7 … se HER

4/4 – Rengøringsfrekvens i Hjemmeplejen … se HER

6/3 – Kvalitetsstandarder i Dragør Kommune … se HER

6/3 – Ændring af navn på Enggården … se HER

 

 

Høringssvar 2021 – 2015 se HER