Høringssvar

Ældrerådets opgaver er blandt meget andet at afgive høringssvar i de politiske sager der berører ældre i Dragør Kommune.

De fleste ældreråd bruger mange ressourcer på at arbejde med høringssvar.
Når rådet modtager en sag i høring, vurderer rådet sagens konsekvenser, set med ældre borgeres øjne,
og udarbejder et høringssvar til politikerne.

Her finder du alle høringssvar som Ældrerådet har afgivet.

Ved hvert høringssvar er der en rubrik, der beskriver hvad høringssvaret omfatter.
Klik på linket for at læse hele høringssvaret.

———————————————————————————————

Vi mangler at opdatere enkelte høringssvar – disse vil blive opdaterede senest den 23. februar 2023.

 

 

Høringssvar 2022

29/11 – Orientering: program for rehabilitering … se HER

7/8 – Det gode liv på Enggården … se HER

7/8 – Handleplan for Enggården … se HER

7/8 – Handleplan for sektor 7 … se HER

7/8 – Sundhedsdag … se HER

7/8 – Tilsyn med Dragør Pleje og Omsorg … se HER

9/5 – Kommentar vedr. Rengøringsfrekvens i Hjemmeplejen … se HER

8/5 – Tilsyn med Enggården … se HER

8/5 – Handleplan for sektor 7 … se HER

4/4 – Rengøringsfrekvens i Hjemmeplejen … se HER

6/3 – Kvalitetsstandarder i Dragør Kommune … se HER

6/3 – Ændring af navn på Enggården … se HER

 

 

Høringssvar 2021 – 2015 se HER