Høringssvar

Ældrerådets opgaver er blandt meget andet at afgive høringssvar i de politiske sager der berører ældre i Dragør Kommune.

De fleste ældreråd bruger mange ressourcer på at arbejde med høringssvar.
Når rådet modtager en sag i høring, vurderer rådet sagens konsekvenser, set med ældre borgeres øjne,
og udarbejder et høringssvar til politikerne.

Her finder du alle høringssvar som Ældrerådet har afgivet.

Ved hvert høringssvar er der en rubrik, der beskriver hvad høringssvaret omfatter.
Klik på linket for at læse hele høringssvaret.

 

 

Høringssvar 2022

Vedr. Kvalitetsstandarder i Dragør Kommune – se HER

Vedr. Ændring af navn på Enggården – se HER

Vedr. Tilsyn med Enggården – se HER

Vedr. Handleplan for sektor 7; Sundheds- og Ældreområdet – se HER

Vedr. Rengøringsfrekvens i ældreplejen.pdf – se HER

Vedr. Tilsyn med Dragør Pleje og Omsorg – se HER

Vedr. Sundhedsdagen den 15. september – se HER

Vedr. Opfølgning på handleplan for sektor 7; Sundheds- og Ældreområdet – se HER

Vedr. Status på handleplan for Enggården – se HER 

Vedr. Kommissorium og proces for “Det gode liv på Enggården” – se HER 

 

 

Høringssvar 2021 – 2015 se HER