Høringssvar

Ældrerådets opgaver er blandt meget andet at afgive høringssvar i de politiske sager der berører ældre i Dragør Kommune.

De fleste ældreråd bruger mange ressourcer på at arbejde med høringssvar.
Når rådet modtager en sag i høring, vurderer rådet sagens konsekvenser, set med ældre borgeres øjne,
og udarbejder et høringssvar til politikerne.

Her finder du alle høringssvar som Ældrerådet har afgivet.

Ved hvert høringssvar er der en rubrik, der beskriver hvad høringssvaret omfatter.
Klik på linket for at læse hele høringssvaret.

 

 

Høringssvar 2024

3/6 – Sundhedsdag på Wiedergården den 10. september 2024

3/6 – Status på projekt om styring af hjemme- og sygeplejen

6/5 – Medlemsforslag fra ACV: Mulighed for fysisk afholdelse af Ældrerådsvalg

Bilag 1 
Bilag 2

 

6/5 – Beslutning: Handleplan for tilsyn med MTO i 2024 – gældende for 2023

6/5 – Beslutning: Handleplan for tilsyn med Enggården i 2024 
gældende for 2023

6/5 – Beslutning – Handleplan for tilsyn med Dragørs kommunale
hjemmepleje i 2024 – gældende for 2023

6/5 – Beslutning: Handleplan for tilsyn med Dragør Pleje og Omsorg i
2024 – gældende for 2023 

9/4 – Beslutning: Sundhedsberedskabsplan for perioden 2024 – 2028 

9/4 – Maskinelt pakket medicin; ændret tidsplan 

9/4 – Beslutning: kvalitetsstandarder for nødkald og inkontinenshjælpemidler 

9/4 – Orientering: kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere
med kronisk sygdom fra SST

5/3 – Proces for principbeslutning om deltagelse i udbud på kørsel 

5/3 – Udmøntning af statslige puljemidler til opkvalificering af ufaglærte i hjemmeplejen 

5/3 – Proces for ny sundhedspolitik

5/3 – Godkendelse af kvalitetsstandarder

6/2 – Reviderede kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner fra SST

6/2 – Prioritering af indsatsområder 2024 – 2025

6/2 – Forslag til Socialpolitik til høring

 

 

Høringssvar 2023

5/12 – Fortsat indsats for at øge belægningen i sygeplejeklinikken … se HER

5/12 – Overgang til drift for projekt rehabilitering … se HER

5/12 – Principper for styring af hjemme- og sygeplejen … se HER

4/11 – Status for udmøntning af Det gode liv på Enggården … se HER

3/10 – Etablering af bestyrelse på Enggården … se HER

3/10 – Dosispakket medicin … se HER

4/9 – Analyse af Hjemme- og Sygeplejen, BDO rapport af august 2023 … se HER

4/9 – Orientering: Status på projekt om rehabiliteringsforløb … se HER

4/9 – Beslutning: Bestilling på delaftale 8 i det forpligtende samarbejde … se HER

24/8 – Høringssvar vedr. budgetmateriale 2024 – 2027 … se HER

8/8 – Orientering: Sundhedsdag 2023 … se HER

8/8 – Handleplan for sektor 7 – Sundheds- og Ældreområdet … se HER

8/8 – Høringssvar om fremtidig organisering af medicinsk 
behandling i planområde Syd i Region Hovedstaden … se HER

8/8 – Orientering: udmøntning af det gode liv på Enggården … se HER

9/7 – Justeret biblioteksstrategi 2021-2024 … se HER

6/6 – Etablering af §17, stk. 4 udvalg på ældreområdet … se HER

6/6 – Serviceniveau vedrørende specialiseret rehabilitering … se HER

6/6 – Tidsfrister for sagsbehandling ift. Serviceloven … se HER

16/5 – Handleplan for sektor 7, sundheds- og ældreområdet … se HER

9/5 – Etablering af §17, stk. 4-udvalg på ældreområdet … se HER

9/5 – Pejlemærker for Det Gode Liv på Enggården … se HER

9/5 – Tilsyn med Dragør Kommunale Hjemmepleje … se HER

9/5 – Opfølgning på medlemsforslag om straksudlevering af hjælpemidler … se HER

9/5 – Sundhedsaftale 2024 – 2027 … se HER

9/5 – Status på projekt om rehabiliteringsforløb … se HER

11/4 – Tilsyn med Enggården, MTO (midlertidige pladser) … se HER

11/4 – Tilsyn med Enggården … se HER

11/4 – Belægning af sygeplejeklinik … se HER

11/4 – Etablering af §17, stk. 4 udvalg på ældreområdet … se HER

7/2 – Strategisk samarbejde med ældre sagen. høringssvar nr. 2 … se HER

10/1 – Merudgift til kollektiv trafik og flexture i 2023 … se HER

10/1 – Permanent samarbejde med Tårnby kommune på kræftområdet … se HER

10/1 –  Strategisk samarbejde med ældre sagen –  høringssvar nr. 1 … se HER

10/1 – Projekt om rehabiliteringsforløb for nye borgere … se HER

 

 

Høringssvar 2022

29/11 – Orientering: program for rehabilitering … se HER

7/8 – Det gode liv på Enggården … se HER

7/8 – Handleplan for Enggården … se HER

7/8 – Handleplan for sektor 7 … se HER

7/8 – Sundhedsdag … se HER

7/8 – Tilsyn med Dragør Pleje og Omsorg … se HER

9/5 – Kommentar vedr. Rengøringsfrekvens i Hjemmeplejen … se HER

8/5 – Tilsyn med Enggården … se HER

8/5 – Handleplan for sektor 7 … se HER

4/4 – Rengøringsfrekvens i Hjemmeplejen … se HER

6/3 – Kvalitetsstandarder i Dragør Kommune … se HER

6/3 – Ændring af navn på Enggården … se HER

 

 

Høringssvar 2021 – 2015 se HER