Mødereferater

Referat fra ældrerådsmøde den 3/11-2017

Mødedeltagere: Knud Berggreen, Leif Ingersholm, Nadia Langhoff, Ole Morten Landsmann, Renee Schwaner. Fra forvaltningen deltager: Direktør Mette Jeppesen, Sundheds og Omsorgschef Thyra Pallesen og konsulent Kristina Fransgaard (referent) Data om mødet: Dato: 03-11-2017 11.00-12.30 Sted: Dragør Stuen, Rådhuset Bilag: Socialministeriets Vejledning om Ældreråd Udkast til vedtægter Udkast til forretningsorden Fundats …

Mødereferater

Referat fra Ældrerådsmøde den 06. marts 2017

Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 06.03 2017 Kl. 10.00 i lokale på  Wiedergården Lokale M3 Tilstede: Sten Brincker, Vagn E. Larsen, Bent Larsen, Richard Barth. Referent: Sten Brincker

Mødereferater
Mødereferater
Mødereferater

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016 kl. 12.30 – 14.00 på Dragør Rådhus Til stede: Bent Larsen, Paull Erik Gjerka, Richard Barth, Vagn E Larsen, Sten Brincker, Thyra Pallesen og vedr. høring af trafiksikkerhedsplan Henrik Aagaard deltog begge fra forvaltningen Godkendelse af dagsordenen. Referat: Godkendt Godkendelse af …