Information

Ældrerådet

Ældrerådet er i dag konstitueret med   Leif Ingersholm som formand og  Ole Morten Landsmann som næstformand. Hele ældrerådet kan ses her  

Information

Valg til Dragør Kommunes Ældreråd

De ældres stemme Ældrerådet er “de ældres stemme” i de politiske beslutninger, der har betydning for ældre. Dragør Kommunalbestyrelse har både pligt til og ønske om at høre Ældrerådets mening om stort set alt på ældreområdet. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at så mange som muligt tager del i den ældrepolitiske …

Information

Brev til Dragør kommune: Det samlede ældreråd fratræder

Den 17. april 2017 Til Dragør Kommune, – Kommunalbestyrelsen – Borgmesteren – Formanden for SSU – Administrationen Ældrerådets resterende 4 medlemmer har på mødet d. 12. april 2017, og senest konfirmeret pr. mail d.d., besluttet at forlade ældrerådet i Dragør. Beslutningen og begrundelsen fremgår af vedhæftede word-dokument. Vi vil snarest …

Information

Alle medlemmer af ældrerådet i Dragør er trådt ud

Det var med nogen overraskelse, ældrerådet d. 3/4-2017 modtog formanden, Sten Brinckers, meddelelse om sin øjeblikkelige fratræden som formand og udtræden af ældrerådet i Dragør. Det nu afgåede ældreråd har drøftet situation og den forhenværende formands begrundelse. Vi kan på alle punkter erklære os enige i hans begrundelse. Dragør Kommune, …

Information

Invitation til høring om Dragør kommunes budget for 2018-2021

Til høringsparter og interesserede i Dragør Kommune Invitation til høring om Dragør kommunes budget for 2018-2021 Dragør Kommunes budget for 2018 bliver endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2017.

Information

Opfordring til kommentering af Movias Trafikplan 2016

Herunder finder du tre dokumenter vedr Movias Trafikplan 2016. Hvis du har nogen kommentarer, som Ældrerådet skal medtage i vores høringssvar, så send dem til os senest den 20. oktober 2016. forslag-til-trafikplan-2016-kort-fortalt hoeringsbrev-trafikplan-2016 forslag-til-trafikplan-2016

Information

Høringsforslag Trafiksikker i Dragør

Trafiksikker i Dragør (svarfrist den 14.6.2016) Dragør Kommune FORSLAG I HØRING – Læs forslaget her: Trafiksikkerhedsplan 2016

Information

Ny Ældreguide

Ældrerådet i Dragør har udarbejdet en brochure – ældreguide – for at skabe et overblik over alle tilbud til ældre i Dragør kommune. Guiden bliver omdelt i postdistrikt 2791 men kan også ses her på ældrerådets hjemmeside