Ældrerådsmøde – Referat 30. april 2019

Data om mødet

Dato:         30. april 2019
Tid:            10.00-12.00
Sted:          Lokale M1, Wiedergården.

Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)

Fra forvaltningen:
efter aftale, ingen.

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 3.e.

2.    Status siden sidst.

  1. LI og NL deltog i SSAU mødet mandag den 1. april 2019.

Der var positive tilkendegivelser om en styrkelse af samarbejdet, især i forhold til tidsfrister ved sager i høring.

3.    Gennemgang af sager i høring.

a.    Kvalitetsstandard for plejebolig.

b.    Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold.

c.    Kvalitetsstandard for daghjem.

       Der blev besluttet et samlet høringssvar for de tre kvalitetsstandarder, med en tilkendegivelse af, at de fremlagte udkast er meget informative og værende i en let tilgængelig form.

Vi har udarbejdet en lettere justeret udgave af standarderne, hvor målet alene har været at styrke forståelsen af disse.

Vi er i rådet ikke bekendt med, om der eksisterer tidligere versioner af de pågældende standarder, men vi udbeder os, at der ved fremtidige høringer medsendes eventuelle tidligere versioner, da det vil give rådet mulighed for at vurdere eventuelle ændringer.

d.    Principper for åbningstider og priser for svømmehallen.
Ældrerådet vil fremføre sine synspunkter gennem sin repræsentant i Folkeoplysningsudvalget, Renee Schwaner,

e.    Indkøbsaftale – ”SKI 50.98 Genbrugshjælpemidler”.
Denne sag er af en karakter, hvor der efter rådets opfattelse forudsættes en særlig faglig indsigt for at kunne afgive et svar, hvilket vi i vores svar vil tilkendegive.

Under henvisning til retssikkerhedslovens § 30, stk. 3, vil rådet søge at få formuleret en aftale om, at emner der forudsætter en særlig faglig indsigt for at kunne vurderes, vil blive undtaget fra sager der sendes i høring i Ældrerådet.

4.     Udarbejdelse af Ældre-politik.

Der vil blive afholdt endnu et fælles dialog-møde tirsdag den 21. maj 2019, og der vil inden mødet blive udsendt et udkast til struktur og indhold.

5.    Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.

  1. Næste Træf Ældrerådet vil blive fastlagt på ældrerådsmødet i august.
  2. Rådet vil arbejde for i efteråret at få afholdt et offentligt tema-møde over emnet:
    Livs-/Behandlingstestamente og Fremtidsfuldmagt. Vi sigter mod 10. eller 17. sept.

6.    Aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

– LI deltog i Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019 på Nyborg Strand, og gav et resumé fra mødet.

– Seniorrådet i Gladsaxe har inviteret til temamøde: Den sidste tid – i trygge rammer.
Mødet afholdes torsdag den 9. maj 2019.

– Regionsældrerådet i Hovedstaden afholder møde den 22. maj 2019 med temaet Velfærdsteknologi.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Der er berammet ordinært møde fredag den 31. maj 2019.

9.    Eventuelt

Intet til referat.

Ref.: LI

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *