Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018

8.3.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018
                   ved Styrelsen for Patientsikkerhed
Sagsnr.:    19/820

RESUMÉ:
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 24. september 2018 gennemført et risikobaseret, planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården.
Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport for Omsorgscentret Enggården til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.  

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges for pkt. 1.
Der er ikke medsendt en handleplan.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet noterer sig, at tilsynet vurderer, at Enggården kan indplaceres i kategorien:

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Dette er den næstbedste placering efter den gældende vurderingsskala, og der er ingen af de nævnte forhold der giver rådet anledning til bekymring.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *