Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86

  1. januar 2019
    Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kvalitetsstandard for
Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86
Sagsnr.:    17/2757

RESUMÉ:
Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 til godkendelse.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

Ældrerådets bemærkninger:
Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.
Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.
Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *