Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården

8.3.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården
Sagsnr.:    18/5187

RESUMÉ:
Rådgivningsfirmaet BDO har den 22. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården – gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges, men med en tilføjelse om, at der for handleplanen fastlægges en tidsplan for gennemførelsen af de anbefalede tiltag.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet noterer sig, at tilsynet udtaler, at forholdene på Enggården er
                                                                  Tilfredsstillende.
Efter den gældende vurderingsskala er det et udtryk for, at forholdene er tilstrækkelige, eller udtrykt i ikke-konsulentsprog; Middelmådige.
BDO har siden den aflagte tilsynsrapport for 2017 ændret sig vurderingsskala fra en 4-skala til en 5-skala, med forskellige betegnelser for skalatrinene, hvilket gør en sammenligning mellem de to rapporter vanskelig.
Det må udledes af tilsynsrapporten, at basisplejen opfyldes, mens den menneskelige omsorg forekommer i beskedent omfang.
Den enkelte beboer mødes i løbet af et døgn med mindst fire forskellige medarbejdere, som i det næste døgn kan være yderligere fire forskellige medarbejdere. Det er derfor af stor betydning, at medarbejderne har adgang til fyldestgørende og ajourførte besøgsplaner for hver enkel beboer.
Det er Ældrerådets opfattelse, at der må ske en opgradering af personalenormeringen, og at den igangværende rekruttering bliver intensiveret, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at leve op til målsætningen om en værdig ældrepleje.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *