Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje – Dragør Pleje Omsorg

8.3.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje –
Dragør Pleje Omsorg
Sagsnr.:    18/5187

RESUMÉ:
Rådgivningsfirmaet BDO har den 8. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg – gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges, men med en tilføjelse om, at der for handleplanen fastlægges en tidsplan for gennemførelse og dokumentation af de anbefalede tiltag.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet har med bekymring noterer sig, at tilsynet udtaler, at det overordnede indtryk af Dragør Pleje Omsorg er, at det er en leverandør med forhold der er:
                                                              Tilfredsstillende.
Efter den gældende vurderingsskala er det et udtryk for, at forholdene er tilstrækkelige, eller udtrykt i ikke-konsulentsprog; Middelmådige.
Ældrerådet finder det bekymrende, at der ikke er en samordning mellem kommunens og leverandørens it-systemer.
Der er således betydelig risiko for mangelfulde eller fejlagtige beskrivelser, vejledninger og dokumentation, med deraf følgende mangelfulde eller fejlagtige handlinger.
Ældrerådet finder det bekymrende, at der er konstateret mangel på instruktioner. Det er i øvrigt ikke oplyst om leverandøren har kendskab til de for kommunen gældende kvalitetsstandarder.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *