Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje

8.3.2019
Høringssvar
Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje
Sagsnr.:    18/5187

RESUMÉ:
Rådgivningsfirmaet BDO har den 10. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje – gældende for 2018.
Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet har med tilfredshed noteret sig, at tilsynet vurderer Den Kommunale Hjemmepleje til at være en leverandør med:
                                                  Meget tilfredsstillende forhold.
Rådet har konstateret, at den foreslåede handlingsplan er dækkende for de givne anbefalinger, og at der er anført terminer for gennemførelse af de enkelte aktiviteter.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *