Ældrerådsmøde – Referat 8. marts 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet
Dato:         8. marts 2019
Tid:            10.00-12.00
Sted:          Søvangsstuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),
Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)

Fra forvaltningen:
Under pkt.1 og 2; Trine Fjalar Andersen.

Indledningsvis blev rådet præsenteret for den nye områdechef Tina Roikjer Køtter. Vi byder Tina velkommen og glæder os til samarbejdet.

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt om godkendelse af beretning.

2.    Status over rådets situation.
a.    Ministeriet har meddelt dispensation til, at Ældrerådet kan fortsætte sin virksomhed
med fire medlemmer frem til senest den 31. december 2021.
Der er ikke taget stilling til spørgsmålet om afholdelse af suppleringsvalg.

b.   Konstituering af Ældrerådet:
Formand: Leif Ingersholm
Næstformand: Renee Schwaner

c.   Rådets budget for 2019 er uændret fra 2018.

d.  Trine overbragte en invitation til at deltage i SSA mødet
mandag den 1. april 2019, kl. 17.00.      LI og NL deltager.

3.    Godkendelse af Beretning 2018.
      Ældrerådet bekræfter hermed at have godkendt beretningen for 2018 pr. mail.

4.    Gennemgang af sager i høring.

a.    Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

b.    Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018 ved Styrelsen for Patientsikkerhed.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

c.    Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

d.    Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje – Dragør Pleje Omsorg.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

5.   Udarbejdelse af Ældre-politik.
      Der vil blive afholdt endnu et fælles dialog-møde tirsdag den 21. maj 2019.

6.    Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.

a. – om kontant betaling på rådhuset.
Kommunen har svaret, at der kan betales med kontanter, men da rådhuset ikke længere har en kassefunktion og derfor ingen byttepenge, opfordres borgerne til at betale på anden måde.

b. – om anvendelse af it-medier ved borgerinddragelse i demokratiprocessen.
Demokratiudvalget har svaret, at man i sit arbejde vil være særligt opmærksomme på, at der stadig er en del borgere som ikke anvender it-medier.

c. – om brandsikkerhed på Enggården.
Foranlediget af Ældrerådets henvendelse er der udsendt en redegørelse om den mangelfulde brandsikring på Enggården, og om hvilke initiativer der iværksættes.

d. Næste Træf Ældrerådet afholdes på Wiedergården tirsdag den 30. april 2019 med nyt tidspunkt: Fra 12.00 til 14.00.

e. Rådet vil arbejde for at få afholdt et offentligt tema-møde over emnet:
Livs-/Behandlingstestamente og Fremtidsfuldmagt.

7.    Aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

– DAE afholdt temadag om Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning torsdag den 7. marts 2019 i Region Hovedstaden.
LI deltog.
      – Der er indkaldt til Vestegnstræf i Rødovre den 8. april 2019.
– Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Der er berammet ordinært møde fredag den 29. marts 2019.

9.    Eventuelt
      Intet til referat.

Ref.: LI

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *