Ældrerådsmøde – Referat 1. februar 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet
Dato:         1. februar 2019
Tid:            10.00-12.00
Sted:          Dragør Stuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)
Fra forvaltningen:
Efter aftale; ingen.

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.    Drøftelse af rådets forretningsorden.
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar blev det besluttet, at der søges om dispensation til, at rådet kan fortsætte med kun 4 medlemmer, og det blev besluttet, at der søges om tilladelse til at afholde suppleringsvalg.
Efter aftale fortsætter rådet sin virksomhed i ansøgningsperioden.

3.    Gennemgang af sager i høring.
Udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden.
– Rådet afstår fra at indgive høringssvar.
Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2013.
– Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes
Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
– Der er fremsendt høringssvar som besluttet på mødet den 11. januar 2019.
Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83
– Der er fremsendt høringssvar som besluttet på mødet den 11. januar 2019.

4. Udarbejdelse af Ældre-politik.
SSU har fremlagt en ny procesplan der viser, at processen suppleres med et ekstra dialogmøde i maj måned, hvor der sker en yderligere høring og bearbejdning i den brede kreds.

5.    Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.

Det afholdte Træf Ældrerådet den 15. januar resulterede i 2 skriftlige henvendelser:
– om kontant betaling på rådhuset
– om anvendelse af it-medier ved borgerinddragelse i demokratiprocessen

Med Ældrerådet som arrangør afholdes et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården tirsdag den 5. februar 2019.
Mødet er annonceret i Dragør Nyt, på egen website og på FB.

Det forventes, at næste Træf Ældrerådet afholdes tirsdag den 30. april 2019
med nyt tidspunkt: fra 12.00 til 14.00.

6.    Status for arbejdet med Ældre guiden.
Ældreguiden er omdelt til de i alt 3.080 udpegede husstande.

7.    Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019.
      LI deltager. NRH overvejer sin deltagelse.

DAE afholder temadag om Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning torsdag den 7. marts 2019 i Region Hovedstaden.
      LI deltager. NRH overvejer sin deltagelse.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Der er berammet ordinært møde fredag den 8. marts 2019.

9.    Eventuelt
Ældrerådet retter forespørgsel til kommunen om brandsikkerheden på Enggården.
Ældrerådet efterlyser oplysninger om rådets budget for 2019.
Efter mødet er budgettet fremsendt til LI. Bliver gennemgået på næste møde.
Der arbejdes på en henvendelse om den forringede annoncering af busdriften.

Ref.: LI

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *