Ekstraordinært Ældrerådsmøde – Referat 14. december 2018

Ekstraordinært Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet

Dato:         14. december 2018

Tid:            9.00-10.00

Sted:          Wiedergården

Mødedeltagere:

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), Renee Schwaner (RS) og Nils Riiber Høj (NRH)

Fra forvaltningen: Ingen

Dagsorden:

På grund af særlige omstændigheder er mødet indkaldt telefonisk med mindre end et døgns varsel, og uden en egentlig dagsorden, hvilket ved mødets start blev godkendt af deltagerne.

1.    Meddelelse om udtræden

Ved mail af 13. december 2018 har Knud Berggreen meddelt, at han af personlige grunde udtræder af Ældrerådet.

Da der ikke er flere stedfortrædere til rådet er den umiddelbare konsekvens, at bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 30, stk. 2 om, at ældrerådet skal bestå af mindst 5 medlemmer, ikke er opfyldt.

De resterende fire medlemmer af rådet er enige om, at de ønsker at videreføre rådets virksomhed, hvorfor kommunalbestyrelsen vil blive opfordret til, i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 33, at søge dispensation til ældrerådets fortsatte virke med kun fire medlemmer.

2.  Konstituering

Når det er afgjort, om rådet lovligt kan videreføre sin virksomhed, vil rådet re-konstituere sig, da Knud Berggreen bestred posten som næstformand.

3.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Næste Ældrerådsmøde er tidligere berammet til 11. januar 2019, kl. 10 på rådhuset.

4.    Eventuelt

Der arbejdes fortsat på at fremskaffe en adresseliste over husstande i kommunen med mindst et medlem på 60+, med henblik på at får omdelt den nytrykte Ældreguide.

Der er enighed om, at det berammede ”Træf dit Ældreråd” på Wiedergården den 15. januar 2019, 11.00 til 13.00 gennemføres.

Der er enighed om, at der arbejdes for at afholde et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården den 5. februar 2019.

Ref.: LI

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *