Valg til Dragør Kommunes Ældreråd

De ældres stemme

Ældrerådet er “de ældres stemme” i de politiske beslutninger, der har betydning for ældre. Dragør Kommunalbestyrelse har både pligt til og ønske om at høre Ældrerådets mening om stort set alt på ældreområdet.

Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at så mange som muligt tager del i den ældrepolitiske debat og gennem Ældrerådet giver sine meninger til kende.

Sådan foregår valget

  • Stemmeberettigede og valgbare er borgere med fast bopæl i Dragør Kommune, som er fyldt 60 år senest den 9. oktober 2017
  • Selve valget vil foregå som brevvalg. Stemmesedler med svarkuvert udsendes automatisk til de stemmeberettigede borgere i kommunen i løbet af uge 37 og 38.
  • Stemmesedler skal være Dragør Kommune i hænde senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 10.00.

Præsentation af opstillede kandidater til Ældreraadsvalget 2017

 

Ingen kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Information
Ældrerådet

Ældrerådet er i dag konstitueret med   Leif Ingersholm som formand og  Ole Morten Landsmann som næstformand. Hele ældrerådet kan ses her  

Information
Brev til Dragør kommune: Det samlede ældreråd fratræder

Den 17. april 2017 Til Dragør Kommune, – Kommunalbestyrelsen – Borgmesteren – Formanden for SSU – Administrationen Ældrerådets resterende 4 medlemmer har på mødet d. 12. april 2017, og senest konfirmeret pr. mail d.d., besluttet at forlade ældrerådet i Dragør. Beslutningen og begrundelsen fremgår af vedhæftede word-dokument. Vi vil snarest …