Referat af Ældrerådsmøde den 3.april 2017

Referat af Ældrerådsmøde Mandag den 03.april 2017 Kl. 10.00 i lokale M1 på Wiedergården
Fremmødt: Sten Brincker, Richard Barth, Vagn E Larsen, Bent Larsen og Kirja Kongsbak.
Kirja Kongsbak blev budt velkommen som nyt medlem af Ældrerådet.

1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet den 06.03.2017
Dagsorden godkendt og referat godkendt.

2. Høringssvar til de næste udvalgsmøder?
De fremsendte høringsanmodninger den 28.3.2017 blev gennemgået og enkelte punkter drøftet. Særligt punkt 5 i SSU blev drøftet. Der vil blive taget stilling til et eventuelt høringssvar til dette punkt på næste Ældrerådsmøde, selv om dette punkt ikke er udsendt i særskilt høringsanmodning.

3. Ældrerådsvalg 2017.
Ældrerådet har noteret sig, at administrationen har fremsendt forslag om brevstemmevalg i stedet for det i KB vedtagne fremmødevalg.

4. Klagesag til Statsforvaltningen?
Udskudt til næste Ældrerådsmøde.

5. Vestegnstræf i Ballerup
Der afholdes Vestegnstræf i Ballerup den 3.maj 2017.  Maks. 2-3 medlemmer fra Dragør kan deltage. Tilmeldingsfrist 10. april 2017.

6. Repræsentantskabsmøde i Nyborg.
Der afholdes repræsentationsmøde i Nyborg den 24.april 2017. Der er tilmeldt 2 repræsentanter fra Dragør Ældreråd.

7. Eventuelt
Sten Brincker (formand) meddelte, at han trækker sig fra posten som formand for Ældrerådet og samtidig udtræder som medlem af Ældrerådet med øjeblikkelig virkning.
Sten fremlagde en skriftlig begrundelse herfor overfor de øvrige medlemmer af Ældrerådet, der tog denne til efterretning.
Vagn E Larsen blev herefter konstitueret som formand og indkaldte samtidig til næste Ældrerådsmøde den 12. april 2017 kl. 10.00

Referent:
Sten Brincker
03.04.2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *