Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 28. februar 2017

Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 28. februar 2017 Kl. 10.00 i lokale på Wiedergården Lokale M3

Tilstede: Sten Brincker, Vagn E. Larsen, Bent Larsen, Richard Barth.

Referent: Sten Brincker

 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet den 14.2.2017
  Begge godkendt.
 2. Statsforvaltningen.
  Ældrerådet har rykket for svar. Ingen horisont for svar.
 3. Ældrerådsvalg 2017
  Kommunalbestyrelsen har godkendt ØU’s afviklingsforslag til Ældrerådsvalget i november 2017, på trods af Ældrerådets skriftlige indsigelser overfor KB, ØU og SSU over de opgaver rådet er blevet pålagt. Ældrerådet retter fornyet henvendelse til Kommunalbestyrelsen desangående.
 4. Klippekortordningen 2015 og 2016
  Ældrerådet rykker for revideret regnskab for 2015 og foreløbigt regnskab for 2016.
 5. Suppleant til Ældrerådet.
  Den første på suppleant-listen præsenterede sig og Ældrerådet orienterede om rådets arbejde. Rådet er lovet en hurtig tilbagemelding.
 6. Eventuelt
  Af praktiske grunde har Rådet anmodet om en mindre kontantbeholdning til små udlæg, naturligvis under hensyntagen til gældende regler for regnskabsaflæggelse og revision overfor Kommunen.

SB/28.02.2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *