Referat fra Ældrerådsmøde den 06. marts 2017

Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 06.03 2017 Kl. 10.00 i lokale på  Wiedergården Lokale M3

Tilstede: Sten Brincker, Vagn E. Larsen, Bent Larsen, Richard Barth.
Referent: Sten Brincker


Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet den 28.2.2017

Begge godkendt.

Ældrerådsvalg 2017

Ældrerådet vedtog i enighed at rette henvendelse til Dragør Kommune om det i KB den 23/02/2017 vedtagne afviklingsforslag til ældrerådsvalget den 21/11/2017

Udarbejdelse af høringssvar.

Ældrerådet gennemgik de fremsendte høringsanmodninger og udarbejde høringssvar på forslaget til afvikling af den nye klippekortordning for beboere på plejecentre 2017 og 2018. Ældrerådet foreslår opsparingsperioden ændret fra 6 uger til 12 uger.

Suppleant til Ældrerådet.

Kirja Kongsbak indtræder i Ældrerådet i stedet for Paul Erik Gjerka

Eventuelt

Dragør Kommune kan ikke efterkomme Ældrerådets ønske om en mindre kassebeholdning til betaling af mindre udlæg af revisionstekniske grunde.

SB/06.03.2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *