Invitation til høring om Dragør kommunes budget for 2018-2021

Til høringsparter og interesserede i Dragør Kommune

Invitation til høring om Dragør kommunes budget for 2018-2021

Dragør Kommunes budget for 2018 bliver endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2017.

Første fase i budgetprocessen er informationsmøde for bestyrelser, råd samt borgere. Informationsmødet afholdes den 21. marts 2017 i kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset, Kirkevej 7, klokken 17.00 – 19.00.

På borgermødet orienteres om status på kommunens samlede økonomi og de faglige hovedområder (børn, skole, ældre osv.) samt den kommende budgetproces. Der vil være kaffe, the og vand.

De 2 faser i budgetprocessen er:

Fase 2: Budgetforslag og høringsperiode
På baggrund af kommunalbestyrelsens anvisninger udarbejder administrationen forslag til budgetudvidelser, budgetbesparelser mv. Disse forslag til ændringer i budgettet bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside den 17. august. Der gennemføres i forlængelse af dette en høringsperiode om budgetforslagene fra den 17. – 31. august, hvor det er muligt at afgive skriftlige høringssvar.
Undervejs i høringsperioden afholdes 22. august endnu et borgermøde. Her kan man som borger spørge ind til og kommentere på de administrative forslag til budgetudvidelser og budgetbesparelser, der er offentliggjort 17. august.

Fase 3: Politiske forhandlinger og budgetvedtagelse
På baggrund af administrationens budgetforslag og borgernes høringssvar går politikerne for alvor i gang med budgetforhandlingerne i september, og den 19. september er der deadline for de politiske forhandlinger. Dragør Kommunes budget for 2018 bliver dog først endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2017.

Med venlig hilsen
Eik Dahl Bidstrup
Borgmester

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *