Høringssvar: Klippekort til beboere på plejecentre 2017 – 2018

J.nr. 27.42.00.S00
Sag.nr. 17/510

Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til rammerne for afvikling af en klippekortsordning til beboerne på Plejecentret.

Ældrerådet vil foreslå opsparingsperioden forlænget til det dobbelte, altså 12 uger og dermed 6 timer inden en ny opsparingsperiode påbegyndes.

Med baggrund i erfaringer andre steder i Danmark med klippekortordningen for svage borgere i eget hjem, har det været drøftet på sammenkomster Ældreråd imellem, blandt andet i vor egen Vestkreds, at 3 timer er meget lidt tid, hvis en ældre borger f.eks. ønsker at komme ud fra hjemmets egne 4 vægge.

Her i Dragør kunne det være en tur rundt i den gamle by med en samtidig kop kaffe. Nogle beboere vil kunne klare det, andre ikke. Men vi synes i ældrerådet at muligheden for yderligere opsparing skal være der. En sådan tur kan næppe gøres på 3 timer, og 6 timer er måske i overkanten, men så er muligheden for en ”næsten” daglang tur til stede.

Ældrerådet
Sten Brincker, formand
06.03.2017

Ingen kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Høringssvar
Høringssvar: Ældrerådsvalg, afviklingsforslag

J.nr. 84.12.00.A00 Sag.nr. 16/3522 Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til afvikling af et fremmødevalg (direkte valg) til Ældrerådet i november 2017. Ældrerådet har udelukkende overfor formanden for SSU givet udtryk for, at Ældrerådet finder et fremmmødevalg det mest optimale. I den anledning vil Ældrerådet gerne henvise til Ministerialtidende nr. …

Høringssvar
Ældrerådets høringssvar vedr Omsorgstandpleje

Ældrerådets høringssvar J.nr. 29.15.12.P27 Sagsnummer 16/3203 Omsorgstandpleje Ældrerådet har modtaget ovennævnte sag til høring og skal afgive høringssvar senest den 21.12.2016. Vi har i den anledning følgende kommentarer: Sagsbehandlingsoversigt: Sagen behandles i SSU den 1. december 2016 , godkendes og videresendes til ØKU Sagen behandles i ØKU den 8. december …

Høringssvar
Høringssvar Trafikplan 2016 – 2019

Trafikplan 2016 – 2019, Ældrerådets høringssvar. Dragør d. 21/10-2016 Indledende bemærkninger. Ældrerådet i Dragør har taget udgangspunkt i det materiale med tilhørende bilag, der er udfærdiget af Movia. Det handler om forholdene på kort sigt, men især de ændringer, der skal ske i 2019, når Metro-Cityringen åbner. Dragør er og …