Referat fra Ældrerådsmøde den 14. februar 2017

Referat fra Ældrerådsmøde tirsdag den 14. februar 2017 kl. 09.30 i lokale på Wiedergården

Ikke mødt: Paul Erik Gjerka uden afbud.

Kl. 10.00 – 10.30

Vi har inviteret Morten Dreyer til at fortælle om sine visioner om, hvordan Ældrerådet kan arbejde frugtbart sammen med SSU og Administrationens Social og Sundhedsafdeling.

Morten Dreyer takkede for invitationen og orienterede om, hvorledes beslutningsprocesserne fungerer i det politiske system i Dragør.

Pkt. 1 : Godkendelse af årsberetning 2016.

Udkastet til formandens årsberetning blev godkendt med et par enkelt ændringer.

Pkt.2 : Høringssvaret til punktet Ældrerådsvalget, afviklingsforslag.

Høringssvaret tidligere afsendt blev formelt godkendt.

Pkt.3 : Ældrerådsvalget og eventuel inddragelse af suppleanter/kandidater.

Administrationen har uden henvendelse til Ældrerådet pålagt Ældrerådet mange opgaver i forbindelse med det i SSU og ØU vedtagne fremmøde valgt til Ældrerådet i november 2017. Ældrerådet udtaler kritik af, at Ældrerådet ikke har været med i drøftelserne om, hvilke opgaver Ældrerådet skal have. Ældrerådet besluttede i enighed at fremsende en e-mail til samtlige KB medlemmer om den af administrationen foreslåede arbejdsfordeling ved fremmødevalget til ældrerådet i november 2017 uden forudgående samarbejde med Ældrerådet.

Pkt.4 : Kassebeholdning til småudlæg til kasseren.

Ældrerådet vil anmode om udbetaling af et mindre beløb (kr. 3.000) til den valgte kasserer til håndtering af småudlæg, så ikke administrationen skal besværes med dette. Ældrerådet skal ifølge vedtægterne aflægge fuldt regnskab overfor kommunens sædvanlige revision for anvendelse af beløbet med udgangen af hvert år.

Pkt.5 : Hvad sker der med vore sager i Statsforvaltningen.

Der er ikke modtaget noget svar på Ældrerådets klager fra maj/juni 2016. Ældrerådet anmoder om fremskyndelse af svar på vore henvendelser.

Pkt.6 : Regionsældrerådsmøde 15.02.2017

Formanden og Vagn E Larsen deltager i repræsentantskabsmødet i Regionsældrerådet i Hillerød den 15.2.2017. Emner.: Orientering om ”Det sammenhængende Patientforløb på Regionens Hospitaler” samt valg til repræsentantskabet og vedtagelse af regnskab 2016 og budget 2017.

Pkt.7 : Næste møde.

Næste møde er planlagt til den 28.febuar 2017

Pkt.8 : Eventuelt

(herunder en drøftelse om vedtægter og forretningsorden)

Et enigt Ældreråd vedtog en ny forretningsorden for Ældrerådet.

Et enigt Ældreråd besluttede at indkalde 1. suppleanten til Ældrerådet i stedet for Paul Erik Gjerka, der ikke har deltaget i Ældrerådets arbejde siden maj 2016.

Mødet sluttede kl. 12.30

Referent:
Sten Brincker
14.02.2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *