Høringssvar

Høringssvar: Ældrerådsvalg, afviklingsforslag

J.nr. 84.12.00.A00 Sag.nr. 16/3522 Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til afvikling af et fremmødevalg (direkte valg) til Ældrerådet i november 2017. Ældrerådet har udelukkende overfor formanden for SSU givet udtryk for, at Ældrerådet finder et fremmmødevalg det mest optimale. I den anledning vil Ældrerådet gerne henvise til Ministerialtidende nr. …