Månedsarkiv: februar 2017

Høringssvar: Ældrerådsvalg, afviklingsforslag

J.nr. 84.12.00.A00
Sag.nr. 16/3522

Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til afvikling af et fremmødevalg (direkte valg) til Ældrerådet i november 2017. Ældrerådet har udelukkende overfor formanden for SSU givet udtryk for, at Ældrerådet finder et fremmmødevalg det mest optimale.

I den anledning vil Ældrerådet gerne henvise til Ministerialtidende nr. 40 dateret den 19. maj 2011 § 6 første punktum, hvori står anført følgende:

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til ældrerådet, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for valgets afholdelse.

I det fremsendte materiale pålægges ældrerådet en masse opgaver, der skrives bl.a. om kandidat udvælgelse, afholdelse af kandidatmøder, tilforordnede (6 personer), fortæring, diæter, opstilling af stemmebokse, afrydning, stemmeoptælling osv. osv.

Ældrerådet har ikke været indbudt til noget samarbejdsmøde om planlægningen.

I den anledning vil ældrerådet gerne gøre opmærksom på, at Ældrerådet består af 5 personer og de arbejdsopgaver, som ældrerådet pålægges, bør som anført i ovennævnte Ministerialtidende nr. 40 planlægges i et samarbejde mellem administrationen og Ældrerådet.

Der har ikke været afholdt noget samarbejdsmøde desangående, og vi skal, forinden alle de pålagte praktiske opgaver accepteres af ældrerådet, anmode om dette finder sted, så der er helt klare linjer for, hvem der skal udføre hvilke opgaver.

Ældrerådet
Sten Brincker, formand
26.01.2017