Høringssvar

Ældrerådets høringssvar vedr Omsorgstandpleje

Ældrerådets høringssvar J.nr. 29.15.12.P27 Sagsnummer 16/3203 Omsorgstandpleje Ældrerådet har modtaget ovennævnte sag til høring og skal afgive høringssvar senest den 21.12.2016. Vi har i den anledning følgende kommentarer: Sagsbehandlingsoversigt: Sagen behandles i SSU den 1. december 2016 , godkendes og videresendes til ØKU Sagen behandles i ØKU den 8. december …