Referat af ekstraordinært møde den 24.10.2016

Referat af ekstraordinært møde i  Ældrerådet i Dragør den 24.10.2016  kl.10.00 i mødelokale M1 i Wiedergården.

Tilstede: Sten Brincker, Richard Barth, Vagn E Larsen.

Afbud fra.: Bent Larsen

Udeblevet uden afbud.: Paul Erik Gjerka

1. Godkendelse af svarskrivelse til Statforvaltningen

De tilstedeværende godkendte det foreliggende udkast til svarskrivelse uden rettelser. Bent Larsen havde tilsluttet sig svaret på e-mail.

Sten sørger for digital afsendelse til Statforvaltningen.


2. Godkendelse af Ældrerådets indstilling til Forvaltningen om,

at Ældrerådsvalget i 2017 afholdes som et fremmødevalg på samme dag som afholdelse af Kommunalvalget.

De tilstedeværende godkendte formandens oplæg til Kommunalbestyrelsen om fremmødevalg til Ældrerådet i 2017 på samme dato som afholdelse af Kommunalvalget og på samme afstemningssteder.

Bent Larsen havde tilsluttet sig oplægget på e-mail.

3. Høringer.:

Ældrerådets høringssvar til Trafikplanen.

De fremmødte godkendte Ældrerådets høringssvar til Trafikplanen udarbejdet af Vagn E Larsen. Bent Larsen havde godkendt det på e-mail.

Høringssvaret vil være tilgængeligt på Ældrerådets Facebooks side, Ældrerådets hjemmeside, samt Dragør Kommunes hjemmeside for Ældrerådet.

4. Legat ansøgninger til Blomsterhandler P.Bøger Andersen’s Fond.

Gennemgangen af ansøgningerne er udskudt til den 25.10.2016 hvor Formanden og næstformanden gennemgår dem med henblik fremsendelse af forslag til uddelingen. Uddelingen vil finde sted den 1.november 2016 på Rådhuset med deltagelse af Ældrerådets formand.

5. Eventuelt

Det planlagte ældrerådsmøde den 7. november er aflyst.

Ældrerådet deltager derimod i et ”get together” med Ældresagen samme dag kl. 10.00.

Næste Ældrerådsmøde vil blive indkaldt efter behov.

Referent:

Sten Brincker

24.10.2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *