Høringssvar Trafikplan 2016 – 2019

Trafikplan 2016 – 2019, Ældrerådets høringssvar. Dragør d. 21/10-2016

Indledende bemærkninger.

Ældrerådet i Dragør har taget udgangspunkt i det materiale med tilhørende bilag, der er udfærdiget af Movia. Det handler om forholdene på kort sigt, men især de ændringer, der skal ske i 2019, når Metro-Cityringen åbner.

Dragør er og vil fortsat være “Udkants-Amager”, hvilket også fremgår af materialet, både m.h.t. 2017-2019 og fra 2019 og fremover. Dragør har ikke skinnebåren transport som S-tog, regionaltog, letbane eller metro. Dragør er derfor udelukkende betjent med busser. Erfaringen og talrige henvendelser til kommunen, til Ældrerådet og på de sociale medier viser, at denne betjening absolut ikke er optimal. Busser aflyses i stor stil, er forsinkede eller “vendes” tidligere på ruten (før Dragør) p.g.a. forsinkelser, der indhentes på den måde. Vi har til vores store overraskelse erfaret, at sådanne “vendinger” ikke tæller med i statistikkerne over aflyste busser, der derfor ikke er retvisende.

Tilsyneladende vil 350S skifte nummer til 250S fra 2019 og få en anden ruteføring uden for Amager. Linie 5A vil skifte nummer til 5C.

Sydstrandsområdet er særlig hårdt ramt, da Krudttårnsvej kun er betjent af én busrute, 350S. Dette område er derudover præget af mange ældre borgere, der i stort omfang ikke selv har alternative transportmidler.

Ældrerådets forslag:

1)

Den strategiske rute 350S/250S bør 2 gange i timen forlænges fra Dragør Stationsplads til Metrostationen i Lufthavnen, udenfor linje 35´s minuttal. Det betyder, at hele boligområdet syd for Kirkevej vil få nemmere adgang til Lufthavnen (fly, busser og metro) og retur. Området nord for Kirkevej og selve Dragør By betjenes til Lufthavnen af linje 35.

Det vil betyde flere afgange og nemmere adgang for også disse borgere til buslinje 5A i Lufthavnen, som er knudepunkt for videre transport til Amager Hospital, Hovedbanegården, det centrale København og den kommende Metro-Cityring.

2)

Alternativt kunne man lade 5A/5C fortsætte fra Lufthavnen til Dragør Stationsplads ad Kystvejen. Denne rute ville kunne erstatte linje 35 mellem Dragør og Lufthavnen. De hyppigere afgange ville i høj grad også forbedre busbetjeningen af virksomhederne på Kystvejen. Med en fornuftig aftale med Lufthavnen, kunne linje 5A/5C erstatte transitbusserne til Hovedvagten og parkeringsområderne på Kystvejen (havnekort/boardingkort/parkeringskvittering som gyldigt betalingsmiddel i bussen).

3)

Linje 500S, der bl.a. har forbindelse til Hvidovre Hospital bør forlænges fra Ørestad Station minimum til Tårnby Station, hvorfra der er forbindelse til/fra Dragør, og evt. videre til Sundbyvester Plads og Amager Hospital.

4)

Det er i øvrigt et ønske fra Ældrerådet, at alle buslinjer til/fra Lufthavnen har stoppesteder i umiddelbar nærhed af Terminal-3/Metrostationen og ikke flere hundrede meter væk. Dette naturligvis både af hensyn til dårligt gående ældre borgere og rejsende med bagage.

På Ældrerådets vegne
Vagn Ekstrøm Larsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *