Høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Genoptræning)

Tillæg til Ældrerådets høringssvar på
Kvalitets standarder (§86)
(Kommunal Genoptræning)

Med henvisning til Forvaltningens anmodning af 11.05.2016 fremsender vi hermed vort høringssvar på Dragør Kommunes kvalitetsstandarder.

Det er Ældrerådets opfattelse, at målsætningen med visitation tiden (2uger) og opstart tidspunktet efter visitationen og endelig godkendelse af genoptræningen (2uger) burde forkortes. Det er meget lang tid for en ældre patient at skulle vente op til 4 uger, og i enkelte situationer, mere end 4 uger inden genoptræning kan finde sted. Vi opfordrer Dragør Kommune til at tage kontakt til Tårnby Kommune desangående.

Ældrerådet har følgende bemærkninger/tilføjelser til de enkelte afsnit:

Pkt. 6.: Visitation:

Der indføjes:

Afgørelsen efter visitation fremsendes skriftlig (e-post) til borgeren.

Pkt.: 10 Transport

Ændres til:

Der ydes normalt ikke fri transport til træning. Har personen ikke mulighed for at transportere sig selv, kan fri transport bevilges, efter at evaluering har fundet sted.

Pkt.: 12 Kvalitetsmål:

Ændres til:

Senest 1 uge efter henvisningen kontaktes personen for at der kan aftales en tid til personlig visitation.

Træningen tilrettelægges og iværksættes senest 1 uge herefter.

Der må i intet tilfælde hengå mere end 2 uger fra henvisningen er modtaget til træningen er påbegyndt.

Pkt.: 9 Kompetancekrav:

Første afsnit ændres til:

Arbejdsmiljøloven kræver, at træningen skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, uanset hvor den foregår. Arbejdes skal udføres af fagligt uddannet personale.

Ældrerådet
30.05.2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *