Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016 kl. 12.30 – 14.00 på Dragør Rådhus

Til stede: Bent Larsen, Paull Erik Gjerka, Richard Barth, Vagn E Larsen, Sten Brincker, Thyra Pallesen og vedr. høring af trafiksikkerhedsplan Henrik Aagaard deltog begge fra forvaltningen

  1. Godkendelse af dagsordenen.

Referat: Godkendt

Godkendelse af referatet fra mødet den 22.02.2016.

Referat: Godkendt

2.Meddelelser fra formanden.
Brev fra Regions Ældrerådet med kontingentopkrævning.

Brev fra Aktivt Ældreliv.

Brev fra Jens Passarge.

Brev fra Statsforvaltningen.

Brev fra Borgmesteren og mit svar.

Opdatering af Ældrerådets hjemmeside på www.dragoer.dk

Referat:

Regions Ældrerådet Kontingent på 500 kr. årligt betales i en prøveperiode på 2 år, hvorefter Ældrerådet tager stilling til det fortsatte medlemskab. Kontingentet betales via kommunen og konteres på Ældrerådets konto.

Marselisborg Centeret præsenterede projektet Aktivt ældreliv for Ældrerådet i forlængelse af ældrerådsmødet i februar..

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Jens Passage har inviteret formanden for Ældrerådet, mødet er under planlægning.

Ældrerådet har sendt en klage til statsforvaltningen over den form Ældrerådet modtager høringer på, da den ikke sikrer, at ældrerådet mulighed for at blive hørt i alle sager. Derudover har Ældrerådet bedt om, at Statsforvaltningen tager konkret stilling i medsendte konkrete sager, der er sendt til høring hos ældrerådet.

Ældrerådet har udvekslet synspunkter vedrørende samarbejdet med Borgmesteren.

Opdatering af Ældrerådets hjemmeside på Dragør Kommunes hjemmeside.

3.Høringer.:

Kvalitet standarder efter § 86 A. (svarfrist den 8.6.2016)

Trafiksikkerheds plan (svarfrist den 14.6.2016)

Værdighedspolitik og udmøntninger heraf (svarfrist den 8.6.2016)

Referat: Henrik Aagaard orienterer om processen vedr. udvikling af Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan.

Ældrerådet lægger trafiksikkerhedsplanen på ældrerådets hjemmeside

4.Orientering fra administrationen.

Referat: Orientering om arbejdet med at udvikle forebyggende hjemmebesøg sammen med 7 øvrige kommuner.

Workshop med deltagelse fra ældreråd og evt. interesseorganisationer der har berøring med målgruppen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *