Høringssvar: Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.

Dragør Ældreråds høringsvar til Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, Personlig pleje og madservice
J.nr. 27.36.00.P23

Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.:

Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til høring, ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Undtagelsesvis vil vi allerede nu fremsætte vore umiddelbare kommentarer, idet der er tale om et helt nyt regelsæt for rehabilitering, hjemmebesøg, pårørendes forhold og eventuelle opgaver og dermed for fremtidige kvalitetsstandarder, deres indhold osv. Vi har med stor glæde ligeledes konstateret, at Administrationen anbefaler, at kvalitets standarderne for rehabilitering samt praktisk hjælp og madservice sendes i høring i Ældrerådet, med henblik på efterfølgende godkendelse i udvalget.

Vi kan kun anbefale, at SSU vedtager dette.

Allerede nu kan Ældrerådet udtale, uden at et samlet Ældreråd har haft lejlighed til samlet, at drøfte dette på grund af denne korte høringsfrist, at administrationens fremstilling af de nye tiltag i de nye regler for rehabiliteringen, herunder forebyggende hjemmebesøg, pårørendes opgaver og indflydelse, i modsætning til administrationens opfattelse, er væsentligt ændret i forhold til tidligere. Der er indført nye regler i servicelovens § 83 A og samtidig gælder de tidligere regler i servicelovens § 86, stk. 2.

Ældrerådet er ikke enig med administrationen i, at lovens bestemmelser overholdes, når der tales om en implementering, der først skal finde sted i kvalitetsstandardernes formulering i 2017.
Rehabilitering efter servicelovens bestemmelser skal være implementeret inden udgangen af 2016. Og kopieringen af Vallensbæk Kommunes kvalitetsstandarder tyder ikke på en særlig engageret indstilling i Dragør Kommune på dette område, idet Vallensbæk Kommune, på adskillige punkter adskiller sig fra Dragør kommune, både hvad angår befolkningssammensætning og disses sociale status.

Overordnet set er det Ældrerådets opfattelse, at samtlige nye bestemmelser indarbejdes i de nye kvalitets standarder nu og træder i kraft inden udgangen af 2016 og dermed opfylder lovgivningens krav og bestemmelser.

Det er derudover Ældrerådets holdning, at samtlige punkter om rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice fremover vil udgøre en del af kvalitetsstandarderne og indarbejdes fuldt ud og ikke kun som små tilføjelser i de eksisterende kvalitets standarder.

Tilsynsrapporter om kommunal hjemmepleje.:

På en skala fra 1 til 5 har Dragørs eksterne leverandører af hjemmepleje samt Dragør Kommunes egen hjemmepleje service fået karakteren 2. I Ældrerådets mening en uacceptabel karakter, der i stor udstrækning har indflydelse på det, at føle sig værdig i alderdommen. Det hænger også sammen med borgerens selvværd i den pågældende situation. At den pågældende føler sig som et ”nummer” i rækken af besøg. Kigger man tilbage i historikken, uden at BDO dog har været involveret, har det samme været tilfældet i adskillige år.

De foreslåede tiltag virker standardiserede uden nye konkrete tiltag i forhold til tidligere år, hvor samme problemstilling var gældende. SSU bør efter ældrerådets mening kræve af administrationen, at specificere helt konkret, hvilke tiltag der tænkes på, ikke mindst i forholdet til de eksterne leverandører.

Den foreslåede ændring af kvalitetsstandarderne er langt fra tilfredsstillende og dækkende i forhold den vejledning der træder i kraft på området den 1. marts 2016 og som vedtaget i folketinget den 23. februar 2016. Forinden en godkendelse af disse ændringer finder sted, bør vejledningen studeres og alle de nævnte forhold i denne indarbejdes.

Ældrerådet i Dragør,
Sten Brincker
29.02.2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *