Mødereferater

Mødereferat 22. februar 2016

Referat fra Ældrerådets møde den 22. februar 2016 i St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 10.00 – 12.00 Afbud: Vagn Larsen. Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 30.11.2015 Referat: Godkendt Referat fra Regionsældreråd Hovedstadens årsmøde. Referat: Mødet blev afholdt den 9. februar 2016, hvor Sten og Richard fra Ældrerådet deltog. …