Månedsarkiv: februar 2016

Mødereferat 22. februar 2016

Referat fra Ældrerådets møde den 22. februar 2016 i St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 10.00 – 12.00

Afbud: Vagn Larsen.

 1. Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 30.11.2015

Referat: Godkendt

 1. Referat fra Regionsældreråd Hovedstadens årsmøde.

Referat:

Mødet blev afholdt den 9. februar 2016, hvor Sten og Richard fra Ældrerådet deltog.

På Regionsældrerådsmødet blev det vedtaget, at der skal betales et årligt kontingent fra de lokale Ældreråd, der ønsker at deltage.

Ældrerådet besluttede at betale 500 kr. i kontingent for 2016 og evaluere medlemskabet efter et år.

 1. Ældrerådet Ældreguide brochure.

Referat:

Ældrerådet har fået 8.862 kr. tilbage fra AD Media.

De brochurer, der ikke er omdelt, anvendes til at fylde op, de steder hvor brochuren er lagt ud.

 1. Høringssvar.

Referat:

Ældrerådet har modtaget anmodning om høring vedr. etablering af fortov på Hartkornsvej.

Ældrerådet formulerer et høringssvar.

 1. Henvendelse fra borger vedrørende fjernelse af sne.

Referat:

Ældrerådet drøftede henvendelsen og svarer borgeren, at det er borgerens ansvar og ikke en del af den kommunale opgave.

 1. Drøftelse af Ældrerådets skrivelse til Borgmesteren.

Hvilke krav kan vi som ældreråd stille til en høringsanmodning?

Hvilket indhold skal vort høringssvar indeholde?

Referat:

Ældrerådet har endnu ikke modtaget svar fra borgmesteren.

Formanden sender en venlig reminder.

 1. Orientering fra Administrationen.

Forslag til årets 3 sidste, på forhånd lagte, ældrerådsmøder.

Referat:

Dato for Ældrerådsmøderne blev aftalt til:

23. maj 2016 kl. 10:00-12:00

12. september 2016 kl. 10:00-12:00

14. november 2016 kl. 10:00-12:00

Høringsmøde om budgetproces afholdes på Wiedergården den 23. august 2016, kl. 17:00-19:00.

 1. Årsberetning 2015.

Godkendelse af tidligere fremsendt udkast til årsberetningen for 2015.

Referat:

Godkendt.

Formanden for Ældrerådet sender årsberetningen for 2015 til Thyra Pallesen.

 1. Næste møde(r).

Borgermøde den 14.03.2016 kl.16.00-18.00 om Værdighedspolitikken, efterfulgt af Ældrerådsmøde kl. 18.00-19.00.

Referat: Begge møder afholdes på Wiedergården.

 1. Eventuelt.

Ved behov aftales ekstra møder i Ældrerådet, ud over de allerede planlagte.

 1. 12.00 – 12.45

Information om projektet Aktivt Ældreliv ved Konsulentfirmaet Marselisborg A/S.

Næste møde:

Afholdt.