Mødereferater

Mødereferat 8. oktober 2015

Referat fra Ældrerådets møde den 8. oktober 2015 i St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 10.00 – 13.15 Tilstede: Sten Brincker(SB), Bent Larsen(BL), Paul Erik Gjerka(PG) Richard Barth(RB), Vagn E Larsen(VL) Desuden deltog direktør Mette Jeppesen(MJ) og sundheds- og omsorgschef Thyra Pallesen(TP) Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 7.september 2015 …