Information

Influenza Vaccination i Dragør

Igen i år er der gratis influenza vaccination i Dragør for alle over 65 år, førtidspensionister og personer med visse kroniske sygdomme. Er du immobil, kan du blive vaccineret i eget hjem. Se mere på: www.stopinfluenza.dk eller ring på tlf.: 77997788 Der er ingen ændringer i vaccinationsordningen, så hvis vaccinationen …

Mødereferater

Mødereferat 7. september 2015

Referat af Ældrerådets møde den 7. september 2015 Sted: Wiedergården, lokale M2 kl. 10.00 Deltagere: Sten Brincker, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Vagn E. Larsen Afbud fra: Bent Larsen Indhold: Godkendelse af referatet fra mødet den 11.06.2015. Referatet blev godkendt. Drøftelse omkring Paul Erik Gjerkas fratræden som næstformand. Valg af …

Høringssvar
1

Høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016

Ældrerådet i Dragør høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016 Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2016 på baggrund af den på Kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, udarbejdet af administrationen, og hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller oplyst om igangværende politiske drøftelser. Ældrerådet har noteret …