Mødereferat 13. august 2015

Referat fra Dialogmøde med Ældrerådet

Den 13. august 2015 Havnestuen, Rådhuset kl. 17.00 – 17.30

Indhold

  1. Ældrerådets høringsret i henhold til stk. 2 og stk. 3 i de af Kommunalbestyrelsen i 2014 vedtagne vedtægter for Ældrerådet i Dragør.
  2. Hvordan definerer Ældrerådet det optimale samarbejde mellem kommune og Ældreråd.
  3. Eventuelt

Deltagere fra Social- og Sundhedsudvalget:

Asger Larsen (I), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (L)

Deltagere fra Ældrerådet:

Paul Erik Gjerka, Vagn Ekstrøm Larsen, Bent Larsen, Richard Barth.

Afbud fra Sten Brincker.

Afbud: Jens Passarge. Helle Barth er indkaldt som stedfortræder. Afbud fra Kenneth Gøtterup. Eik Dahl Bidstrup er indkaldt som suppleant.

 

1. Ældrerådets høringsret i henhold til stk. 2 og stk. 3 i de af Kommunalbestyrelsen i 2014 vedtagne vedtægter for Ældrerådet i Dragør.

Høringsretten blev drøftet.

Ældrerådet orienterede om, at der var flere sager, hvor Ældrerådet gerne ville høres i forhold til høringsretten. Bl.a. indenfor trafik, ældre, busdrift og valget.

Ældrerådet efterspurgte derefter budgettet for 2016.
Formanden (?) orienterede om, at budgettet endnu ikke var færdigt pga. valget og ny regering. Det teknisk fremskrevne budget 2016 sendes i høring, når det er klar.

Forvaltningen mindede derefter om budget høringsmødet den 25. august på Wiedergården.

2. Hvordan definerer Ældrerådet det optimale samarbejde mellem kommune og Ældreråd.

Udvalget og Ældrerådet drøftede det optimale samarbejde. Udvalget ønsker en forventningsafstemning mellem SSU og Ældrerådet, så Ældrerådet ikke oplever at blive overset i dialogen.
Der blev henvist til referatet fra SSU mødet den 4. juni 2015:
”Forslag fra Amager Listen til SSU-mødet den 4. juni 2015:

Det pålægges Borgmesteren at drage omsorg for, at der jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, snarest indgås aftale med Dragør Kommunes Ældreråd samt Dragør kommunes Handicapråd om, hvordan og i hvilket omfang disse råd skal høres i de løbende beslutningsprocesser m.v. Resultatet af de førte drøftelser forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.”

Udvalget forventer, at kommunen fremover lever op til sin høringspligt, og at der kommer en bedre balance omkring høringer. Det blev lagt vægt på, at Ældrerådet yder en frivillig indsats, og der blev opfordret til, at Ældrerådet også kan være et talerør den anden vej mellem kommuner, så Ældrerådet kan komme med gode ideer til Dragør kommune.

Derefter blev Ældrerådet rost for sin indsats.

3. Eventuelt

Ældrerådet takkede for dialogmødet. Der blev spurgt ind til enkelte sager på Ældreområdet. Forvaltningen svarede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *