Mødereferater

Mødereferat 13. august 2015

Referat fra Dialogmøde med Ældrerådet Den 13. august 2015 Havnestuen, Rådhuset kl. 17.00 – 17.30 Indhold Ældrerådets høringsret i henhold til stk. 2 og stk. 3 i de af Kommunalbestyrelsen i 2014 vedtagne vedtægter for Ældrerådet i Dragør. Hvordan definerer Ældrerådet det optimale samarbejde mellem kommune og Ældreråd. Eventuelt Deltagere …

Høringssvar

Høringssvar Kvalitetsstandarder 2015 §86

Kvalitetsstandarder – og Sundhed og Omsorg Dragør Kommune Ældrerådet har modtaget Dragør Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende Sundhed og Omsorgs området til udtalelse. Konklusion. I kvalitets standarden er intet nævnt om klippekort ordningen, som er indført ved lov for 2015 m.fl. med tilskud fra staten til gennemførelse heraf i 2015 ca. kr. …