Månedsarkiv: juni 2015

Mødereferat 11. juni 2015

Referat af Ældrerådets møde den 11. juni 2015

Sted: Wiedergården, VIP værelset kl. 10.30

 

Indhold

  1. Sidste referat
  2. Brochure om Ældrearbejdet i Dragør
  3. Kommende fællesmøde på Wiedergården
  4. Høringssvar uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen
  5. Orientering fra formanden.
  6. Næste møde
  7. Eventuel

 

Ad 1: Der var ingen kommentarer til det sidste referat.

 

Ad 2: Vi har modtaget kr. 9.000 i tilskud til brochuren fra § 18 midlerne.

Husstandsomdeling til 4.500 husstande i Dragør, der modtager reklamer, betyder en ekstra produktion på 3.000 stk. til kr. 2,50 + moms pr. stk. Med 2.500 gratis eksempler og de ekstra tilkøbte 3.000 stk. vil vi råde over 5.500 stk., hvor 4.500 går til husstandsomdelingen og de sidste 1.000 stk. til offentlige steder i Dragør Kommune. I alt kr. 9.375,55 inkl. moms

Distributionen koster kr. 1,43 + moms (under 150g) og et startgebyr på kr. 1.000 + moms. I alt kr. 9.293,00 med midlerne fra § 18 og vort godkendte aktivitets budget i kommunalt regi, er der penge til dette tiltag.

Der er aftalt fotosession i Dragør hele dagen den 13. august og Bent og Richard deler opgaven mellem sig sammen med fotografen.

Der er aftalt og vedtaget et redaktionelt indhold til de 24 sider, brochuren kommer til at omfatte.

Journalist og Sten står for dette arbejde.

Brochuren leveres samtidig i en elektronisk udgave. Sten undersøger mulighederne for at oprette egen domæneside og prisen herfor. Det er en betingelse for oprettelse af domæne side, at der findes en frivillig person, der kan vedligeholde og opdatere siden.

 

Ad. 3: Hanne Berthelsen, daglig leder på Wiedergården, har inviteret alle råd og grupper, der arbejder med seniorer i Dragør til et fælles informations og meningsudvekslingsmøde den 19. august 2015 kl. 10.30 -12.30. Vi vil deltage og glæder os over dette gode initiativ.

 

Ad. 4: Ældrerådet har afsendt sit høringssvar på tilsynet vedr. Hjemmeplejen den 30.05.2015. Når vi afsender vort høringssvar modtager såvel administrationen, medlemmer af SSU og resten af Kommunal bestyrelsen kopi heraf.

 

Ad. 5: Formanden orienterede om, hvilke drøftelser der havde været til forskellige parter siden sidste møde.

Blandt andet Liste T’s forslag til en ny Ældrepolitik, offentliggjort i Dragør Nyt, der foreslår en tilsidesætter af de gældende love og regler for Ældrerådets virke. Ældrerådet har fået et svar hertil bragt i Dragør Nyt og vil i øvrigt ikke gå ind i lokalpolitiske satsninger på dette område.

 

Ad. 6: Der er aftalt følgende møder i august 2015

13.08.2015 kl. 17.00 – 17.30 Dialogmøde med SSU

19.08.2015 kl. 10.30 – 12.30 Dialogmøde på Wiedergården

24.08.2015 kl. 13.00 – 15.00 Ordinært Ældrerådsmøde

25.08.2015 kl. 17.00 – 19.00 Budgetmøde 2015 på Wiedergården

Herudover må påregnes, at Ældrerådet skal afgive høringssvar på budgetoplægget i Dragør Kommune i juni/juli.

Samt høringssvar på det endelige budgetforlig i løbet af september 2015. Mere herom på næste møde.

 

Ad. 7: Løst og fast snak og planlægning af kommende aktiviteter.

 

Mødet sluttede kl. 12.00