Nyt høringssvar kvalitetsstandard § 86

Tillæg til Ældrerådets høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Træning)

Med henvisning til Forvaltningen anmodning af 17. april 2015 fremsender vi hermed vort høringssvar på Dragør Kommunes kvalitetsstandarder på området (de eksisterede altså alligevel), og ikke som tidligere anmodet, Tårnby Kommunes standarder. Ældrerådet anmoder derfor om, at der ses bort fra vore bemærkninger inden for dette område, i vort tidligere fremsendte høringssvar.

Generelt er det Ældrerådets opfattelse, at der ikke finder en tilstrækkelig og nødvendige kontrol sted fra Dragør Kommunes side af de opgaver, der varetages af Tårnby i det forpligtende samarbejde. Her området omfattet af §86 i Serviceloven.
Specielt den åbne fysioterapi på Wiedergården er genstand for kritik af, at den stort set er ikke eksisterende i de tider, den burde være åben.
Denne kontrolopgave bør prioriteres, både ud fra et synspunkt om, at det handler om borgere i Dragør Kommune, men også ud fra et synspunkt om, at det er Dragør Kommune, der betaler for opgavens udførsel.

Ældrerådet har følgende bemærkninger/tilføjelser til de enkelte afsnit:

Visitation:

Der indføjes:
Afgørelsen fremsendes skriftlig til såvel borger som Dragør Kommune.
Fysioterapeutisk træning:
Der indføjes:
Personen har naturligvis ret til at komme medskriftlig indsigelse, der efterfølgende skal evalueres af uafhængige personer.

Transport:

Ændres til:
Der ydes normalt ikke fri transport til træning. Har personen ikke mulighed for at transportere sig selv, kan fri transport bevilges, efter at evaluering har fundet sted.

Kvalitetsmål:

Ændres til:
Senest 1 uge efter henvisningen kontaktes personen for at der kan aftales en tid til personlig visitation.
Træningen tilrettelægges og iværksættes senest 1 uge herefter.
Der må i intet tilfælde hengå mere end 2 uger fra henvisningen er modtaget til træningen er påbegyndt.

Arbejdsmiljø:

Første afsnit ændres til:
Arbejdsmiljøloven kræver, at træningen skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, uanset hvor den foregår. Arbejdes skal udføres af fagligt uddannet personale.

28/5-2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *