Høringssvar

Nyt høringssvar kvalitetsstandard § 86

Tillæg til Ældrerådets høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Træning) Med henvisning til Forvaltningen anmodning af 17. april 2015 fremsender vi hermed vort høringssvar på Dragør Kommunes kvalitetsstandarder på området (de eksisterede altså alligevel), og ikke som tidligere anmodet, Tårnby Kommunes standarder. Ældrerådet anmoder derfor om, at der ses bort …

Mødereferater

Mødereferat 18. maj 2015

Referat fra Ældrerådet Den 18. maj 2015 Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 13.00 – 15.00 Indhold Hvad er der sket siden sidste møde (23.02.2015) Dialog mellem SB og formanden for SSU omkring Drøftelse omkring Ældrerådet afgivelse af høringssvar på Nyt fra Administrationen. Næste planlagte møder Eventuelt Deltagere: Vagn Ekstrøm …

Høringssvar

Høringssvar budget 2015

Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2015 på baggrund af den på kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller indgået noget forlig. Dette er et yderst utilfredsstillende grundlag at udarbejde et høringssvar på. På denne baggrund kan Ældrerådet konstatere, at …