Månedsarkiv: december 2014

Høringssvar kvalitetsstandarder

Ældrerådet har modtaget Dragør Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende Sundhed og Omsorgs området til udtalelse.
Konklusion.
1. Når en person visiteres til praktisk hjælp, kan dette også betyde, at den pågældende person ikke er i stand til at udføre arbejdet selv (kortvarigt eller langvarigt). Derfor anbefaler Ældrerådet at formuleringen i kvalitetsstandarden ændres fra ”hjælp og støtte til” til ”hjælp og støtte til eller udførelse af”. Dette er gældende for al praktisk hjælp omfattende rengøring, tøjvask og indkøb.
Ældrerådet anbefaler, at der tilbydes de visiterede rengøring i hjemmene hver 2. uge i steder for som nu, hver 3. uge ud fra et hygiejnisk synspunkt.

2. Kvalitetsstandarden for madservice for borgere i eget hjem er udfærdiget yderst mangelfuldt for ikke direkte at skrive, at den er ikke eksisterende.
Dette forhold finder Ældrerådet kritisabelt.
Kvalitetsstandard beskrivelsen ”Der leveres en daglig hovedret……..” samt ”Der kan leveres varm mad alle dage mellem kl. 11.00 og 13.15” er den eneste beskrivelse, der findes.
Ældrerådet anbefaler, der hurtigst muligt indføres begreber om ernæringsrigtig individuel mad, oplysninger om anvendelse af økologiske produkter osv. Begreber som velduftende mad, udseende af retten osv. osv. bør også indgå i kvalitetskrav om madservice.
Ældrerådet anbefaler endvidere, at der tilbydes de visiterede borgere leverance af mad på 2 tidspunkter af dagen. Som nu, til de personer, som ønsker at spise den varme ret mellem kl. 11.00 og kl. 13.15 og til de, som ønsker at spise den varme ret sidst på dagen, mellem kl. 16.00 og 18.15.
Det er ikke hensigtsmæssigt at få leveret en varm ret kl. 11.00, der først spises kl. 17.30 (som er det mest normale tidspunkt at spise varm mad på i Danmark).

3. Ældrerådet har ingen kommentarer til afsnittet Personlig hjælp.
Øvrige bemærkninger
Ældrerådet finder ligeledes anledning til at bemærke det uheldige i, at der indenfor enkelte områder kun findes én leverandør til visse ydelser. Det drejer sig pt. om hjælp til indkøb af dagligvarer, hvor kommunen betaler for udbringningen, samt om ydelser af madservice.
Ældrerådet skal anbefaler, at Administrationen aktivt går ind i arbejdet med at finde alternative leverandører, eventuelt ved konkret at henvende sig til lokale/eksterne handlende mm. Dette vil måske betyde besparelser og kvalitetsforbedringer.

Ældrerådet kan til orientering oplyse, at vi er bekendt med, at der findes leverandører af dagligvarer på internettet, der kan levere en bestilling fra dag til dag, og ikke som den nuværende ydelse, der kun kan tilbydes leverance én gang ugentligt.

For så vidt angår madservice, vil Ældrerådet gerne foreslå, der etableres en fokus gruppe, der uden forudgående varsel får som opgave at prøvespise de leverede retter og umiddelbart efter afrapportere resultatet. Prøvespisning såvel på produktionsstedet, som i hjemmet hvor maden leveres.

Ældrerådet i Dragør
Sten Brincker, formand

10/12-2014