Høringssvar

Høringssvar kvalitetsstandarder

Ældrerådet har modtaget Dragør Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende Sundhed og Omsorgs området til udtalelse. Konklusion. 1. Når en person visiteres til praktisk hjælp, kan dette også betyde, at den pågældende person ikke er i stand til at udføre arbejdet selv (kortvarigt eller langvarigt). Derfor anbefaler Ældrerådet at formuleringen i kvalitetsstandarden ændres …