Høringssvar

Høringssvar budgetforlig 2015-18

Ældrerådets høringssvar til budgetforliget mellem V-A-C og O vedrørende budget 2015-18 Ældrerådet har tidligere fremsendt et høringssvar til budgetoplægget for 2015/18. Efterfølgende har Ældrerådet deltaget i et dialogmøde med Social og Sundheds Udvalget og på dette møde uddybet vore synspunkter i vort høringssvaret. Ældrerådet vil gerne udtrykke en tak til …

Mødereferater

Mødereferat 20. november 2014

Referat fra Ældrerådet Den 20. november 2014 Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.00 – 18.00 Indhold Hvad er der sket siden sidste møde 22. september 2014 Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder, Sundhed og Omsorg 2014 Status på økonomi til Ældrerådet Diæter Ældrerådets 1. arbejdsår 2014 Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende ”Ældrerådsbrochure 2015” …