Mødereferater

Mødereferat 22. september 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 22. september 2014 kl.10.00 – 12.00 Sted: Mødelokalet på Wiedergården M 3 i fløjbygningen’s st. Referat. 1: Tilstede var: Sten Brincker (SB), Paul Erik Gjerka (PEG), Richard Barth(RB), Vagn E.Larsen (VL) og Bent Larsen(BL) . 2: Hvad skete der med ”Ældremilliarden” her i Dragør. Vi havde ikke …