Høringssvar puljen til løft af ældreområdet 2015

Høringssvar puljen til løft af ældreområdet 2015

Dragør Ældreråds høringssvar om Dragørs Kommunes andel af ”Ældremilliarden” 2015 og 2014.

På møde d.d. er ovennævnte drøftet og vi foreslår at en del af beløbet 2015 anvendes således:

A. Øget tilskud til motion og træning i aktivitetshuset i form af indkøb af motionsredskaber og service af disse, samt fritagelse for enhver form for betaling for brug af motionscentret.

B. Fritagelse for brugerbetaling også i den øvrige del af aktivitetshuset, da det også har stor betydning for ældre, især enlige, at kunne mødes med andre og have noget at tage sig til. Kan lige som motion, medvirke til at ældre bevarer livslysten og kan forblive i eget hjem længere.

C. En del af puljen foreslås lige som vedtaget i andre kommuner, anvendt til oftere rengøring og hovedrengøring for især dem der psykisk har problemer med den for ringe rengøring hver 3. uge.

D. Genindførelse af tilskud til deltagelse i kurser og aktiviteter i dag- & aftenskoler mv., også uden for kommunen, da samvær, især for enlige, har stor betydning for ældre.

E. Den uforbrugte del af puljen for 2014 ca. 350.000 kr. foreslås ikke overført til næste år, men allerede straks anvendt til formålene nævnt under punkt C og D i indeværende år.

Hvilke af forvaltningens forslag der skal reduceres for at gennemføre vore forslag, overlader vi til forvaltning, udvalg og kommunalbestyrelse at afgøre.

I håb om en mere positiv behandling af vore forslag end sidst

Med venlig hilsen

På Dragør Kommunes Ældreråds vegne

Paul Erik Gjerka, Sten Brincker, Richard Barth, Vagn Ekstrøm Larsen, Bent Larsen

26/8-2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *