Høringssvar om uanmeldt tilsyn på Omsorgscenter Enggården

Ældrerådets høringssvar om uanmeldt til på Omsorgscenter Enggården 2014

Lovgrundlag.

Ældrerådet har modtaget Tilsynsrapporten fra Dragør Kommunes uanmeldte tilsyn på Omsorgscentret. Heriblandt også to akutte aftentilsyn.
Ældrerådet har tidligere modtaget Sundhedsstyrelsen tilsynsrapport fra tilsyn i 2013.
Dragør Kommunes tilsyn er reguleret af Lov om social service (Serviceloven) og Sundhedsstyrelsens tilsyn er reguleret af Sundhedsloven.

Tilsynets antal og art.

Det ordinære tilsyn har fundet sted på afdelingerne B og C i alt 1 gang. På afdeling A 2 gange og på afdeling D (skærmet demensenhed) 3 gange, heriblandt to akutte tilsyn i aftentimerne.
De ordinære tilsyn finder alle sted i dagtimerne.
Ældrerådet vil gerne anbefale, at aftentilsyn fremover vil være en fast bestanddel i de ordinære tilsyn
I forbindelse med gennemførelse af tilsynet, spørges et antal beboere og pårørende om holdninger til såvel pleje, træning, forplejning mv.
Ældrerådet vil gerne anbefale, at der i inddrages flere personer i de afholdte interview. Det giver ikke et retvisende indblik i forholdene, at basere oplysninger på 3-5 personer. I enkelte tilfælde udtaler rapporten sig på grundlag af én enkelt person.

Forplejning

Tilsynsrapporten udtaler sig kun om mængden af den serverede mad og drikkevarer, samt måden den serveres på.
Ældrerådet vil gerne anbefale, at kvaliteten af maden, herunder smag, duft og udseende også fremover vurderes. Dette må være prioritet 1. Der bør udarbejdes en mad/måltids politik på dette område.

Magtanvendelse

Ældrerådet vil gerne anmode om, at fremtidige tilsynsrapporter indeholder samtlige relevante oplysninger om magtanvendelse på Omsorgscentret, herunder om disse alle er blevet indberettet korrekt.

Plejepersonalet

Tilsynsrapporten fremhæver flere problemer i forbindelse med nye medarbejderes introduktionsforløb, mangel på struktur i oplæringsperioden, manglende handleplaner i afdelingerne mm.
På afdeling D (skærmet demens) anføres, at der generelt er et dårligt samarbejde mellem aften og dagvagten. Uensartet udførsel af samme arbejde mm.
Ældrerådet anmoder Dragør Kommune at sætte focus på, hvorledes ledelsen på Omsorgscenter Enggården fremover håndterer personaleområdet. Situationen nævnt i tilsynsrapporten er langt fra tilfredsstillende.
Herunder ikke mindst normeringer, oplæringsprocedurer og samarbejde mellem bl.a. dagvagter og nattevagter. Der bør, som anført i rapporten, snarest muligt udarbejdes et værdigrundlag i samarbejde mellem personale og ledelse. Et sådant redskab vil også være med til at mindske et i forvejen for højt antal sygedage (over gennemsnit) hos personalet.

Ældrerådet i Dragør

Paul Erik Gjerka
formand

27/8-2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *