Høringssvar

Høringssvar om uanmeldt tilsyn på Omsorgscenter Enggården

Ældrerådets høringssvar om uanmeldt til på Omsorgscenter Enggården 2014 Lovgrundlag. Ældrerådet har modtaget Tilsynsrapporten fra Dragør Kommunes uanmeldte tilsyn på Omsorgscentret. Heriblandt også to akutte aftentilsyn. Ældrerådet har tidligere modtaget Sundhedsstyrelsen tilsynsrapport fra tilsyn i 2013. Dragør Kommunes tilsyn er reguleret af Lov om social service (Serviceloven) og Sundhedsstyrelsens tilsyn …

Høringssvar

Høringssvar puljen til løft af ældreområdet 2015

Høringssvar puljen til løft af ældreområdet 2015 Dragør Ældreråds høringssvar om Dragørs Kommunes andel af ”Ældremilliarden” 2015 og 2014. På møde d.d. er ovennævnte drøftet og vi foreslår at en del af beløbet 2015 anvendes således: A. Øget tilskud til motion og træning i aktivitetshuset i form af indkøb af …

Mødereferater

Mødereferat 21. august 2014

Referat fra Ældrerådet Den 21. august 2014 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.30 – 18.00 Indhold Beslutning om ny konstituering i Ældrerådet – Sten Brincker bliver formand og Paul Erik Gjerka bliver næstformand Orientering om Dragør Kommunes ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015 Drøftelse af henvendelse fra AD-Media …