Mødereferater

Mødereferat 10. april 2014

Referat fra Ældrerådet Den 10. april 2014 Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.30 – 18.00 Indhold Orientering fra formanden a. Regionsældreråd Hovedstaden i Hillerød den 12. marts Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 28. april (formand og næstformand deltager) Ældrepolitisk konference 29. april (ingen deltagelse) Ældrerådets manglende høring vedr. ændring af valgsteder …