Ældrerådets opgave …

… er ifølge lovgivningen at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, ligesom vi fungerer som kontaktpersoner mellem vores ældre borgere, deres pårørende og kommunalbestyrelsen.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre ældrerådet i sager, som er af betydning for kommunens ældre.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre ældrerådets mening i sagen, men ikke forpligtet til at følge vores anvisninger.

Ældrerådet er valgt for 4 år, og da rådet er en selvstændig forvaltningsenhed i Dragør Kommune, har rådets medlemmer tavshedspligt.

Alle kan henvende sig til Ældrerådet …

… med spørgsmål eller forslag, der har betydning for borgere over 60 år i Dragør.

Vi tager os ikke af personsager – dog kan Ældrerådet godt tage sig af principielle spørgsmål i en personsag.

Så kontakt Ældrerådet, hvis du har noget på hjerte. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Du finder os HER.

I ældrerådet har vi mulighed for at gøre politikerne opmærksomme på, hvad der har betydning for at få et godt ældreliv, også når man har brug for hjælp og støtte i hverdagen. Vi beskæftiger os med kvalitetsstandarderne for pleje, tilsyn på plejehjem, boligforhold, sundhedstilbud, kost, ernæring, aktiviteter og meget andet inden for ældresektoren.

Ældrerådet er det upolitiske og neutrale talerør for kommunens ældre borgere.