Blog
Mødereferater

Referat fra ældrerådsmøde den 3/11-2017

Mødedeltagere: Knud Berggreen, Leif Ingersholm, Nadia Langhoff, Ole Morten Landsmann, Renee Schwaner. Fra forvaltningen deltager: Direktør Mette Jeppesen, Sundheds og Omsorgschef Thyra Pallesen og konsulent Kristina Fransgaard (referent) Data om mødet: Dato: 03-11-2017 11.00-12.30 Sted: Dragør Stuen, Rådhuset Bilag: Socialministeriets Vejledning om Ældreråd Udkast til vedtægter Udkast til forretningsorden Fundats …

Read More
Information

Ældrerådet

Ældrerådet er i dag konstitueret med   Leif Ingersholm som formand og  Ole Morten Landsmann som næstformand. Hele ældrerådet kan ses her  

Read More
Information

Valg til Dragør Kommunes Ældreråd

De ældres stemme Ældrerådet er “de ældres stemme” i de politiske beslutninger, der har betydning for ældre. Dragør Kommunalbestyrelse har både pligt til og ønske om at høre Ældrerådets mening om stort set alt på ældreområdet. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at så mange som muligt tager del i den ældrepolitiske …

Read More
Information

Brev til Dragør kommune: Det samlede ældreråd fratræder

Den 17. april 2017 Til Dragør Kommune, – Kommunalbestyrelsen – Borgmesteren – Formanden for SSU – Administrationen Ældrerådets resterende 4 medlemmer har på mødet d. 12. april 2017, og senest konfirmeret pr. mail d.d., besluttet at forlade ældrerådet i Dragør. Beslutningen og begrundelsen fremgår af vedhæftede word-dokument. Vi vil snarest …

Read More
Information

Alle medlemmer af ældrerådet i Dragør er trådt ud

Det var med nogen overraskelse, ældrerådet d. 3/4-2017 modtog formanden, Sten Brinckers, meddelelse om sin øjeblikkelige fratræden som formand og udtræden af ældrerådet i Dragør. Det nu afgåede ældreråd har drøftet situation og den forhenværende formands begrundelse. Vi kan på alle punkter erklære os enige i hans begrundelse. Dragør Kommune, …

Read More
Mødereferater

Referat fra Ældrerådsmøde den 06. marts 2017

Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 06.03 2017 Kl. 10.00 i lokale på  Wiedergården Lokale M3 Tilstede: Sten Brincker, Vagn E. Larsen, Bent Larsen, Richard Barth. Referent: Sten Brincker

Read More
Høringssvar

Høringssvar: Klippekort til beboere på plejecentre 2017 – 2018

J.nr. 27.42.00.S00 Sag.nr. 17/510 Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til rammerne for afvikling af en klippekortsordning til beboerne på Plejecentret. Ældrerådet vil foreslå opsparingsperioden forlænget til det dobbelte, altså 12 uger og dermed 6 timer inden en ny opsparingsperiode påbegyndes. Med baggrund i erfaringer andre steder i Danmark med …

Read More