Mødereferater

Referat fra Ældrerådsmøde den 06. marts 2017

Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 06.03 2017 Kl. 10.00 i lokale på  Wiedergården Lokale M3 Tilstede: Sten Brincker, Vagn E. Larsen, Bent Larsen, Richard Barth. Referent: Sten Brincker

Mødereferater
Mødereferater
Mødereferater

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016 kl. 12.30 – 14.00 på Dragør Rådhus Til stede: Bent Larsen, Paull Erik Gjerka, Richard Barth, Vagn E Larsen, Sten Brincker, Thyra Pallesen og vedr. høring af trafiksikkerhedsplan Henrik Aagaard deltog begge fra forvaltningen Godkendelse af dagsordenen. Referat: Godkendt Godkendelse af …

Mødereferater

Mødereferat 22. februar 2016

Referat fra Ældrerådets møde den 22. februar 2016 i St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 10.00 – 12.00 Afbud: Vagn Larsen. Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 30.11.2015 Referat: Godkendt Referat fra Regionsældreråd Hovedstadens årsmøde. Referat: Mødet blev afholdt den 9. februar 2016, hvor Sten og Richard fra Ældrerådet deltog. …